لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۲۷

يک گروه از مسلمانان بريتانيا قصد دارد اسلامگرايان افراطی آن کشوررا مهار کند


بنياد تازه ايجاد شده کوئيليام از روز سه شنبه به طوررسمی کار خودرا درلندن آغاز می کند. در وب سايت اين نهاد از جمله آمده است، « بنياد خواهان پيشبرد ارزشهای تکثر گرايانه برمبنای احترام و آزاد از بسته بندی فرهنگی شبه قاره هند و تحميل های سياسی جهان عرب است.»

در پی بمب گذاری تروريستی متروی لندن توسط مسلمانان زاده شده در بريتانيا، که به مرگ ۵۲ نفر منجر شد، رهبران جامعه اسلامی آن کشورمدام تاکيد کرده اند که اکثريت مسلمانان بريتانيا مردمی مسالمت جوو مطيع قانونند.

در باره بنياد کوئيليام گفته شده است که تاسيس آن از سوی يک اسلامگرای افراطی پيشين حزب التحريربنام ادحسين صورت گرفته است. وی در فعاليتهای حزب التحرير و اخوان المسلمين، دو گروه تندرو اسلامگرا دست داشته است.

وی اکنون می گويد در سال ها ی دهه ۱۹۹۰ به دانشگاههای بريتانيا نفوذ می کرد تا برای سازمانها ی تندرو اسلامگرا يارگيری کند.اما چند سال بعد ار تندروی دست برداشت و تلاش کرد اسلام را باغرب آشتی بدهد.

حسين بنياد تازه ايجاد شده را يک محور بزرگ تلقی می کند. وی می گويد، «از زمان ۱۱ سپتامبر و نيزحادثه بمب گذار ی متروی لندن در ۷ ژوئيه، از سوی مسلمانان عادی که سابقه کار در سازمانها ی افراطی داشته اند تلاشهائی صورت گرفته است تا با القاعده و برداشت اين شبکه از اسلام مقابله شود.»

جلب اعتماد مردمی که از حمله ستيزه جويان در هراسند چندان ساده نبوده است. دو هفته پس از بمب گذاری متروی لندن تلاش دو باره ای به منظور تکرار اين امر صورت گرفته بود. اما در لندن امروز کسانی هستند که گوش دادن به پيام ميانه روهارا توصيه می کنند. يک جوان لندنی، با اشاره به بنياد تازه ايجاد شده، می گويد، «به نظر من فکر خوبی است. من خودم مسلمانم. من راه افراطگرائی را دوست ندارم.»

و ديگری می گويد، «البته تندروی در جامعه اسلامی هست اما در جامعه مسيحی هم هست. آنها هم مساله دارند.»

بنياد کوئيليام از نام يک انگليسی گرفته شده که در سده ۱۹ به اسلام گرويد.

همزمان با فعاليت های ميانه روان، اسلامگرايان افراطی بريتانيا و طرفداران ابوحمزه، روحانی تندرو، با رد بنياد مخالفت خودرا با طرز فکر تازه و ميانه روی ابراز داشتند.

انجم چودری، رهبرگروه منحل شده مهاجرون، می گويد، «مردم به اينها اعتماد ندارند. اين جماعت با ساير مسلمانانی که به دستورات دينی عمل نمی کنند می توانند دور هم جمع شوند، با شورای مسلمانان بريتانيا، جامعه مسلمانان بريتانيا و کميته امور عمومی مسلمانان، اما اينها بلندگوها ی حکومت بريتانيا هستند در جامعه مسلمانان اين کشور.»

XS
SM
MD
LG