لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۲۲

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا درباره ايران


اظهارات روز پنجشنبه شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا درباره ايران:

دولت آمريکا ظرف هشت روز گذشته انجام شماری از اقدامات را برعهده گرفته است تا تهران را متوجه و آگاه سازد که جامعه بين المللی اجازه نخواهد داد که دولت ايران سيستم مالی بين المللی و يا شبکه جهانی حمل ونقل را برای خواست های خود در زمينه دستيابی به امکانات مربوط به سلاح های اتمی، بهبود سيستم موشکی خود و يا حمايت از تروريسم بين المللی مورد سوء استفاده قرار دهد.

قطعنامه شماره ١٨٠٣ شورای امنيت سازمان ملل متحد که روز سوم ماه مارس ٢٠٠٨ مورد تصويب قرار گرفت، از کشورهای عضو شورا خواسته است برای جلوگيری از فعاليت های حساس اتمی ايران در جهت گسترش سلاح های اتمی و توليد سيستم های پرتاب سلاح های اتمی ، مراقبت های بيشتری را در قبال فعاليت های مالی بانک های ايران و شعبه های خارجی اين بانک ها در قلمرو خود به عمل آورند. به همين جهت آمريکا اقداماتی را عليه يکی از بانک های بحرين موسوم به بانک آينده که در کنترل بانک ملی ايران قرار دارد به مورد اجرا گذارد و اطلاعاتی را درباره نهادهای مالی ايران در اختياردولت های خارجی، بانک ها و همچنين عامه مردم قرار داد.

افزون بر اين، کشتی هائی که اخيراً از ايران ديدن کرده اند، هنگام ورود به بنادر آمريکا مورد معاينه دقيق قرار خواهند گرفت، چرا که ايران اقدامات ضد تروريستی مؤثری را در بنادر خود به مورد اجرا نگذارده است.
تهران بايد حمايت خود را از تروريسم پايان دهد و به صورت عضو سازنده ای در جامعه بين المللی در آيد. درباره مسأله اتمی، ما همچنان از ايران می خواهيم که از خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی انرژی اتمی تبعيت کند. ما همچنان خود را نسبت به يک راه حل ديپلماتيک در قبال مسأله اتمی ايران متعهد می دانيم. مشوق های اقتصادی سخاوتمندانه گروه کشورهای پنج به اضافه يک برای ايران همچنان به قوت خود باقی است. پيشنهاد تاريخی وزيرامورخارجه آمريکا درباره ملاقات با همتای ايرانی خود در هر زمان و در هر کجا و برای بحث هر مسأله ای نيز همچنان به قوت خود باقی است، به شرط آن که ايران فعاليت های خود را در زمينه غنی سازی اورانيوم و بازفرآوری کاملاً و به گونه ای قابل اثبات متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG