لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۷:۳۲

وينوگراد: در جنگ با حزب الله لبنان اسرائيل دچار اشتباهات جدی در تصميم گيری ها شد


کميسيون ويژه اسرائيلی که مسئول ِ بررسی جنگ سال ۲۰۰۶ آن کشور با حزب الله لبنان بود، ديروز (چهارشنبه) در گزارش نهايی خود به اين نتيجه رسيد که اين جنگ شکستی جدی برای اسرائيل بوده است. کميسيون وينوگراد، پس از برقراری آتش بس ميان اسرائيل و حزب الله لبنان بنا به دستور اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، و تحت فشار افکار عمومی آن کشورمسئول بررسی علل عدم دستيابی اسرائيل به اهداف مورد نظر آن کشور در جنگ سال ۲۰۰۶ شد.

اِلياهو وينوگراد، قاضی بازنشسته و رئيس کميسيون، می گويد در جريان بررسی های خود به اين نتيجه رسيده اند که قصور و اشتباهات جدی در پروسه تصميم گيری های سياسی و نظامی دولت اسرائيل در جنگ آن کشور با حزب الله لبنان در سال ۲۰۰۶ روی داده است.

آقای وينوگراد می افزايد تا هفته اول ماه اوت سال ۲۰۰۶ ارتش اسرائيل آمادگی يک حمله گسترده زمينی را نداشت و اين امر موجب شد که آن کشور نتواند از يک موفقيت فوری نظامی بهره ببرد. آقای وينوگراد در ادامه می گويد مسئوليت اين شکست اساسی در اداره جنگ بطور يکسان بر دوش ِ رهبران سياسی و نظامی اسرائيل است.

گزارش مقدماتی کميسيون وينوگراد که در ماه آوريل سال گذشته منتشر شده بود نيز حاکی از دستيابی به نتايجی مشابه بود. خشم عمومی ناشی از عدم دستيابی دولت و ارتش اسرائيل به اهداف خود در جنگ با حزب الله لبنان منجر به استعفای رئيس ستاد ارتش وقت ِآن کشور شد، امّا اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل به رغم افزايش در خواستها برای کناره گيری از مقام خود همچنان در پُست نخست وزيری باقی ماند و از عملکرد خود در جنگ دفاع کرد.

گر چه ارائه گزارش نهايی بررسی جنگ لبنان بار ديگر موقعيت آقای اولمرت را به خطر انداخته امّا وی اعلام کرده است که در مقام خود باقی می ماند و خواستار انتخابات پيش از موعد نخواهد شد.

اوتنيل اشنِلِر (otniel shneller) يکی از اعضای حزب کاديما و پارلمان اسرائيل در پاسخ به اين سئوال که آيا آقای اولمرت با توجه به گزارش وينوگراد استعفا خواهد کرد، گفت، «دليلی ندارد. او قابليت ترميم همه چيز را دارد و تصور می رود همه استدلال های گزارش را بکار گرفته و به همراه ما کشور و ارتشی قوی برای آينده پايه ريزی کند.»

امّا يوسی بيلين (yossi beilin) يکی از اعضای حزب چپ گرای مِرِتز در اين ارتباط گفت، «به اعتقاد من کسی که اسرائيل را در روزهای جنگ مهيب در لبنان هدايت کرده مسئول مرگ کسانی است که در آن روزها کشته شده اند و چنين شخصی نبايد نخست وزير اسرائيل باشد.»

در همين حال انتشار گزارش وينوگراد در روز گذشته با واکنش متفاوتی از سوی حريف اسرائيل در جنگ يعنی حزب الله ِ لبنان روبرو شد. حسين رحال، سخنگوی حزب الله لبنان، گفت آنچه در گزارش نهايی وينوگراد آمده همانست که مقاومت از زمان پايان جنگ می گفت و آن شکست ارتش اسرائيل در جنگ بود. رحال سپس افزود نکته دومّی که گزارش وينوگراد آن را تأئيد می کند آغاز جنگ از طرف اسرائيل و بنا به تصميم دولتمردان آن کشور بود و نه لبنانی ها.

XS
SM
MD
LG