لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ایران ۰۸:۳۳

بازتاب قرارداد برقراری پيوندهای سياسی و بازرگانی با صربستان در اروپا


ساکنان بلگراد روز سه شنبه نسبت به توافق کشورهای اتحاديه اروپا دائر بر برقراری روابط نزديکتر با صربستان واکنش متفاوتی نشان دادند.

بيشتر کشورهای عضو اتحاديه اروپا از قرارداد با صربستان هواداری ميکنند، و بر اين باورند که با اوج گرفتن تنش بر سر اعلام استقلال کوسوو، اين قرارداد صربستان را به غرب نزديکتر ميکند. هدف از اين قرارداد برقراری پيوندهای سياسی، بازرگانی و لغو محدوديت صدور رواديد برای شهروندان صربستان است.

اما در اين قرارداد مسأله عضويت صربستان در اتحاديه اروپا پيش بينی نشده است، زيرا هلند به دليل قصور بلگراد در تحويل جنايتکاران جنگی با عضويت صربستان در اتحاديه مخالف است.

دولت صربستان از تصميم اتحاديه اروپا استقبال کرد.

بيشتر مردم صربستان از اين اقدام اتحاديه اروپا ابراز خرسندی ميکنند. اما از جهتی، اين قرارداد خشم ناسيوناليستهای صربستان نسبت به غرب را افزايش داده است.

اتحاديه اروپا از احتمال انتخاب تاميسلاف نيکوليک، ناسيوناليست افراطی و رقيب رئيس جمهوری کنونی، بيم دارند، زيرا پيروزی نيکوليک صربستان را به انزوا خواهد کشيد و منطقه را بی ثبات خواهد کرد.

کشورهای غربی، با پيشنهاد پيوندهای نزديکتر، مشوقهای اقتصادی، تسهيل رواديد، و نهايتا قبول عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا اميدوارند صربستان را به خود نزديک کنند.

XS
SM
MD
LG