لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۱۸

مصراز دو گروه رقيب فلسطينی دعوت کرد برای حل مسائل موجود گفتگو کنند


مقامات مسئول مصری تلاش می کنند تا با ايجاد راهبند فلسطينيانی را که با شکستن حصار امنيتی در پی تهيه ی مواد غذايی و آذوقه از مرز مصر گذشته اند در همان محدوده مرزی نگهدارد.

با اينهمه بعضی از فلسطينيان برای عدم مواجهه با راهبند ها با گاری به بيابانها روی آورده اند. بسياری از سکنه شهرهای مرزی مصر می گويند خوشحالند که می توانند به فلسطينيان کمک کنند امّا ازدحام فلسطينيان در اين منطقه مغازه های خالی و کمبود مواد سوختی که خود آنان با آن مواجه هستند کم کم موجب خستگی سکنه اين ناحيه شده است.

با هجوم فلسطينيان در هفته گذشته به مناطق مرزی مصر دولت آن کشور در نظر داشت تا با ارسال مواد غذايی و کالاهای مورد نياز از کمبود اين اقلام جلوگيری کند امّا گزارشهای رسيده حاکيست که در هفته گذشته هفت صد هزار فلسطينی ساکن نوار غزه برای خريد به مصر روی آورده اند و تأمين نياز های خريداران جديد که بدون برنامه ريزی قبلی صورت گرفته کار چندان آسانی نيست.

گروه حماس کنترل نوار غزه را پس از يک درگيری با نيروهای فتح در ماه ژوئن سال گذشته در دست گرفته و گروه ميانه روی فتح که رهبری تشکيلات خود گردان فلسطينی را در دست دارد با رياست محمود عباس در کرانه غربی رود اردن مستقر است. دولت مصر دو گروه رقيب فلسطينی را دعوت گفتگو و حل مسائل موجود ميان آنان کرده که اين دعوت از جانب گروه حماس پذيرفته شده است امّا محمود عباس می گويد ماداميکه که گروه حماس کنترل نوار غزه را به گروه فتح واگذار نکرده گفتگو با آنان رد خواهد کرد.

سامی ابو ظُهير سخنگوی حماس می گويد، «متاسفانه رئيس تشکيلات خودگردان فلسطينی هنوز از دعوت کردن ما پرهيز می کند و به اين دليل است که ما می گوئيم تغييری در موضع او ايجاد نشده است.»

در اورشليم مسئله غزه در صدر مسائل مورد بررسی در جلسه کابينه ی امروز دولت آقای اولمرت بود. با شکسته شدن حصار امنيتی ميان مصر و نوار غزه بيشترين نگرانی اسرائيل قاچاق اسلحه به نوار غزه و نفوذ تروريستها به اين منطقه است. تصميم دولت اهود اولمرت در محاصره اقتصادی نوار غزه با هدف متوقف کردن راکت پراکنی از آن مناطق بسوی شهرهای جنوبی اسرائيل صورت گرفته است. با اينهمه اولمرت گفته است که اجازه نخواهد داد تا آن منطقه دچار بحران انسانی شود، امّا وی پرتاب فزاينده راکت از مناطق تحت کنترل فلسطينيان بسوی شهر های اسرائيل را نمی تواند تحمل کند.

فاطمه ال اَ جو حقوقدانی که سازمان حقوق بشر ادّله (adallah) را نمايندگی می کند با نگرانی از سياستی که دولت اسرائيل در قبال نوار غزه در پيش گرفته می گويد سه ماه پيش عرضحالی را از سوی دَه سازمان حقوق بشر به دولت اسرائيل ارائه داده اند که در آن قطع سوخت و برق را تنبيهی جمعی عليه فلسطينيان و کاری غير قانونی دانسته اند. امّا تا کنون پاسخی به اين عرضحال دريافت نکرده اند.

در همين حال در آنسوی مرز ميان اسرائيل و نوار غزه حدود يک هزار نفر از فعالان حقوق بشر عرب و کليمی اسرائيلی که روز گذشته خود را با اتوبوس به مناطق مرزی رسانده بودند با آوردن آذوقه و مواد غذايی برای فلسطينيان اقدام اسرائيل در محاصره ی اقتصادی نوار غزه را محکوم کردند.
يکی از تظاهر کنندگان که از تل آويل به گذرگاه مرزی آمده بود گفت ما امروز به غزه آمده ايم تا بگويئم که ما نيز همان هدف را دنبال می کنيم متوقف کردن اشغال نوار غزه و متوقف کردن راکت پراکنی به سوی سدرات.

رام الله در کرانه ی غربی رود اردن نيز صحنه ی برپايی تظاهراتی بود که در اعتراض به سياست اسرائيل در قبال نوار غزه و تغيير اوضاع در آن ناحيه صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG