لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۱۶

انتخابات رياست جمهوری درصربستان انجام پذيرفت


در حالی که انتظار ميرود کوسوو ماه آينده استقلال خود از صربستان را اعلام کند، رای دهندگان صرب و از جمله شهروندان کوسوو امروز به پای صندوق های رای رفتند تا رييس جمهوری آينده آن کشور را انتخاب کنند.

اين انتخابات از اهميت بسياری برخوردار است زيرا نتيجه آن نشان خواهد داد اين کشور بالکان به اتحاديه اروپا نزديک خواهد شد يا به انزوای بين المللی زمانِ سلوبدان ميلاسويچ، رييس جمهوری ديکتاتور پيشين آن کشور، باز خواهد گشت.

استقلال کوسوو از صربستان از مسائل عمده ای است که در اين انتخابات تاثير گذاشته است.

از شش ميليون و ۷۰۰ هزار نفری که واجد شرايط رای دادن هستند بيش از صد هزار تن آلبانی تبار کوسوو هستند.

بوريس تاديج رييس جمهوری فعلی و ميانه رو و طرفدار غرب صربستان، و تاميسلاو نيکوليج ملی گرای افراطی طرفدار روسيه پيشتاز هفت نامزد ديگر رياست جمهوری هستند.

پس از سال ها جنگ و انزوای بين المللی صربستان در زمان رياست جمهوری ميلوسويج آقای تاديج بدنبال اصلاحات غرب گرايانه و نزديکی به اتحاديه اروپا است.

او در طول مبارزات انتخاباتی خود هشدار داد اين انتخابات برای آينده صربستان بسيار اهميت دارد زيرا به مردم آن کشور اين امکان را می دهد که به جلو حرکت کنند يا به انزوای بين المللی بازگردند.

از سوی ديگر تاميسلاو نيکوليج در مبارزات انتخاباتی، احساسات ملی گرايی شهروندان صرب را در مخالفت با استقلال کوسوو که از سوی غرب حمايت می شود برانگيخته است.

بسياری بر اين باورند اگر آقای نيکوليج در اين انتخابات به پيروزی دست يابد، اتحاديه اروپا و سازمان ملل بدليل نگرانی در مورد مساله کوسوو به آن اولويت داده و استقلال کوسوو را تسريع خواهند کرد.

به گفته يک تحليل گر سياسی صرب اگر نيکوليج به رياست جمهوری صربستان دست يابد بنيان گرايی او موجب خواهد شد کوسوو زودتر اعلام استقلال کند، ولی در صورت پيروزی آقای تاديج استقلال کوسوو با سرعت کمتری صورت خواهد گرفت.

با در نظر گرفتن پيشينه آقای نيکوليج و حمايت و همکاری او با سلوبدان ميلاسويچ در دهه ۱۹۹۰ انتظار ميرود در صورت پيروزی در انتخابات او کشور را دگر باره به سوی انزوا سوق داده و آرزوی نزديکی آن به ساير کشور های اروپايی را نافرجام گزارد.

نظر خواهی ها نشان داده اگر چه در اين انتخابات شانس پيروزی تاميسلاو نيکوليج بيش از بوريس تاديج است ولی امکان دارد او نتواند اکثريت رای لازم را بدست آورده و در نتيجه انتخابات به دور دوم در سوم فوريه کشيده شود.

حمايت از آقای نيکوليج بدليل افزايش احساسات ملی گرايی مردم صربستان بدنبال تقاضای استقلال کوسوو از يک سو و از سوی ديگر کندی اصلاحات غرب گرايانه در کشور است.

اگر چه هر دو پيشتاز مبارزات انتخاباتی مخالف استقلال کوسوو هستند و آقای نيکوليج تهديد کرده است در صورت پيروزی ارتباط با کشور هايی را که از استقلال کوسوو حمايت می کنند قطع کند رقيب او آقای تاديج ابراز داشته حتی اگر کوسوو از آن کشور جدا شود ارتباط نزديک صربستان با اتحاديه اروپا را حفظ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG