لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۵۹

سپاه پاسداران و قدرت نرم


فرماندهان سپاه پاسداران و بسيج، اين هفته در بارۀ «قدرت نرم،» سخنهای زيادی گفتند. فرمانده کل سپاه و بسيج، پيشتازی سپاه در جنبش نرم افزاری و توليد علم را بخشی از انتظارهای رهبر از نيروی تحت فرماندهی خود قلمداد کرد.

وی که در دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه سخن می گفت افزود راهبرد سپاه، در حوزه دانش و جنبش نرم افزاری، از طريق ايجاد محيطی عالمانه، امن و پرجاذبه، آيندۀ پژوهی، نظريه پردازی،... تئوريزه کردنٍ موفقيتهای سپاه در عرصه ها ی مختلف، تبديلٍ دانشٍ ضمنی به دانش صريح و توسعۀ تعاملات سپاه باساير نهادها ی علمی با هدف هم افزائی به پيش برده خواهد شد.

رئيس پژوهشکده ارتش ۲۰ ميليونی نيروی مقاومت بسيج، ابزارهای قدرت نرم را رسانه ها، ديپلماسی و انواع جذابيتهای فرهنگی ، تاريخی و تمدنی عنوان کرد و در همايش بسيج و قدرت نرم افزاری، گفت اکنون رويکرد قدرت در جهان از جنبه سخت افزاری به نرم افزاری سوق يافته و ابزارهائی همچون اينترنت موجب آسانی دسترسی شده است. وی با اشاره به تاثير مقوله هائی مثل افکار عمومی و يا سازمانهای غير دولتی گفت در حال حاضر قدرتها به جای اعمال نظرات خود به جای استفاده از قدرت تهديد همچون اعمال مستقيم زور و يا استفاده از ابزار ها ی نظامی و اقتصادی، از قدرت نرم يعنی توانائی تاثير گذاری برافکار عمومی به صورت غير محسوس و غير ملموس اقدام به اعمال قدرت می کنند.

راهبرد بسيج به گفته وی بسيج و مديريتٍ تهديدات نرم، بسيج و مديريتٍ قدرت نرم، و ارزيابی عملکرد بسيج در عرصه قدرت نرم است و در همايش جاری به اين موضوعها پرداخته خواهد شد.

به گفته اين فرمانده بسيج، ۱۶ گروهٍ علمی بسيجٍ استادان در ۸۰ دانشگاه، ۲۰۰۰ هستۀ علمی در بسيج د انشجوئي ۵۰۰۰ هسته علمی در بسيج دانش آموزی و ۴۵۰ کانون علمی در بسيج فرهنگيان تشکيل شده است .

XS
SM
MD
LG