لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۲۰

کميساريای پناهندگان: پناهندگان عراقی در سوريه، اردن و لبنان در وضع سختی زندگی می کنند


کميساريای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد می گويد سه گزارش تحقيقاتی جديد نشان می دهد که بسياری از پناهندگان عراقی در سوريه، اردن و لبنان به سختی می توانند مخارج خود را تامين کنند و برای زندگی و ادامه حيات به اقدامات طاقت فرسائی متوسل می شوند.

کميساريا می گويد بيش از دو ميليون عراقی که از کشورخود گريخته اند، درشرايط بسيارسختی زندگی می کنند. دريکی ازاين گزارش ها آمده است ازميان ۳۵۰۰ عراقی که ظرف چند ماه اخيرطرف مصاحبه قرارگرفته اند، بيشترآن ها گفته اند که ديگرپولی برای آنان باقی نمانده است.

سخنگوی کميساريا به صدای آمريکا اظهارداشت ۱۰ درصد ازکودکان خانواده های عراقی مقيم سوريه کارمی کنند. حدود ۲۴ درصد افرادی که مورد پرسش قرارگرفته اند گفته اند به کمک های پولی بستگان خود درخارج متکی هستند.

درگزارش مشابهی که در لبنان تهيه گرديده است، آمده است که ۸۰ درصد ازپناهندگان عراقی به طور غيرمجاز وارد لبنان شده اند ودرمعرض بازداشت ويا اخراج قراردارند.

گزارش ديگری نشان می دهد که اغلب پناهندگان عراقی دراردن ازطريق پس انداز زندگی می کنند.

XS
SM
MD
LG