لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۱۵

فرمانده اولين واحد سربازان آمريکا در عراق : تندروهای شيعه از ايران کمک مالی و آموزشی دريافت می کنند


<!-- IMAGE -->

سرهنگ دن فريس (don farris ) فرماندهی نخستين واحد سربازان آمريکائی در عراق است که در راستای برنامه افزايش نيروها به فرمان پرزيدنت بوش در سال جاری وارد اين کشور شد.

صحنه عملياتی او شمال خاوری بغداد است که بخشهائی از ادهميه و شهرک صدررا نيز در بر می گيرد. سرهنگ فريس می گويد از روز اول ماه مه حمله ها در منطقه عملياتی او به طرز نمايانی کاهش يافته است. او در گزارش ۲۶ نوامبر در پنتاگون گفت: "مرگبار ترين بخش صحنه درگيريهای ما محله قديمی ادهميه بود. اما با اقدام فزاينده و اخير مردم محل، که از ماه ژوئيه آغاز شد، القاعده در بيشتر اين محله ها سرکوب گرديد. القاعده ای ها ديگر کارآئی ندارند".

<!-- IMAGE -->

حمله ها در منطقه شيعه نشين نيز کاهش يافته است اما مساله ای هست که کمترين نشانه بهبود در آن مشاهده نمی شود. سرهنگ فريس می گويد: " تنها موردی که من هنوز هم درباره اش نگرانم، به کارگيری تله ها ی انفجاری است. ماه پيش از نظر کشف يا انفجار اين ابزارها عليه سربازان ما يک رکورد بود. اينها سلاحهای ساخت ايران است که اين گروههای ويژه، اين تندروهای شيعه، به کار می برند. آنها از ايران کمک مالی و آموزشی دريافت می کنند."

سرهنگ فريس می گويدرهبران محلی عراقی در شهرک صدرهمه از اين شکايت دارند که "غريبه ها در شهرک آنها" دست به عمليات می زنند: " در ۶ هفته گذشته دو ايرانی را در حين عمليات دستگير کرده ايم. دو عراقی را هم دستگير کرده ايم. يکی از اينها مهم بود چون اعتراف کرد در زمينه ساختن و به کارگيری اين تله های انفجاری درايران آموزش ديده است. ديگری هم اعتراف کرد در مقام عامل يک فرد يا گروه در ايران در عراق عمل می کرده است. ما گزارشهای بين المللی زيادی و همچنين گزارشهائی از بازداشت شدگان داريم که همگی در باره سيل کمک مالی و تسليحاتی ايران به شهرک صدر حکايت می کند. اين شهرک به کانون فعاليتهائی از اين دست تبديل شده است"

سرهنگ فريس می گويد تندروهای شيعه با پشتگرمی ايران همچنان در حد بسيار زيادی مرگ آفرين هستند.

XS
SM
MD
LG