لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۵:۱۸

آغاز اعتصابات فلج کننده در فرانسه


از ساعت هشت شب سه شنبه يک سری اعتصابات سراسری در فرانسه آغاز شده وانتظار ميرود که اعتصاب گران به سادگی به خواسته هايشان دست نيابند. دليل اعتراض ونيز آغاز اعتصابات پيشنهاد طرح هائی در مورد قوانين باز نشستگی از سوی دولت است . اعتصابات کنونی فعلا برای بيست و چهار ساعت ادامه يابد، اما گفته شده است که در صورت عدم دسترسی به توافق دلخواه، اعتصابات ادامه خواهد يافت . مواد پيشنهادی ميگويد از اين پس همه در برابر قانون بازنشستگی بايستی به يک ميزان يعنی چهل سال قدمت کار داشته باشند، ولی سنديکاهای کارگری عقيده دارند درمورد تعدادی از مشاغل بايد تفاوت گذاشت. اعتصاب ها را بيشتر سنديکا های چپ رهبری ميکنند، اما برای مثال در مورد خطوط راه آهن ،هفت سنديکا از هشت سنديکای موجود در فرانسه خواهان برگزاری اعتصاب شده اند.

اعتصابات در حال حاضر شامل راه آهن ،مترو ، اداره برق و گاز ميشود و به احتمال زياد درصورت عدم کسب توافق دامنه آن گسترش خواهد يافت و به مدارس وحتی بانک ها نيز خواهد رسيد.

در اين ميان اعتراضات ديگری هم وجود دارد مانند وکلا و يا قضات ويا دانشجويان دانشگاه ها که با طرح مسقل شدن دانشگاه ها شديدا مخالفند.اما آنچه که هم اکنون درمرحله نخست اعتصابات قابل لمس است قطع کامل آمد وشدها در شهر است . امروز وسائل ارتباط جمعی بمردم توصيه ميکردند که در صورت امکان فردا را در خانه ها يشان بمانند.

در پاريس و حومه جابجائی مردم بطور روزانه سه تا چهار مليون نفر تخمين زده ميشود واز چندی پيش در شهر پاريس تعداد ده هزار دوچرخه بطور رايگان در اختيار شهروندان قرار گرفته است.

امروز دانشجويان سيزده دانشگاه را اشغال و ورود دانشجويان به کلاس درس را غير ممکن ساخته بودند ، انها حتی پيشنهاد اشغال ايستگاه های مترو و راه آهن شهری را داده بودند که سنديکا های کارگری بدلائل روشن با آن مخالفت کردند. در فرانسه حق اعتصاب يکی از اولين حقوق فردی وشغلی است وبيشترتحليل گران دروضعيت کنونی از آنچه که ميتواند حدس و گمانه زنی باشد خود داری ميکنند.

XS
SM
MD
LG