لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۸:۴۹

تبتی های تبعيدی در سفارت چين در هندوستان به تظاهرات پرداختند


بيش از ۲۰ تن از شهروندان تبت که در هندوستان به صورت تبعيدی زندگی می کنند با تجمع در برابر سفارت چين و نفوذ به درون ساختمان سفارت در هندوستان اعتراض خود را نسبت به محدوديت های اعمال شده از سوی چين بر کشور زادگاهشان اعلام داشتند.

تبعيدی های مذکور امروز (چهارشنبه) با فشار از در ورودی وارد محوطه سفارت در دهلی نو شدند. برخی از ايشان خود را با زنجير به در ورودی و يا به تير پرچم بستند. برخی ديگر به نوشتن شعارهايی از قبيل «تبت را آزاد کنيد» به رنگ قرمز بر درو ديوارهای سفارت پرداختند.

تظاهر کنندگان سپس با زور بوسيله پليس از محوطه سفارت بيرون رانده شدند.

اعتراض اين گروه به دستور جديد چين بود که بر مبنی آن دولت اکنون می بايد تناسخ رهبران روحانی تبت، منجمله دالايی لاما و پانچن لاما، را مورد تائيد قرار دهد تا اين وجه از زندگی مذهبی تبت جنبه رسمی بگيرد.

دالايی لامای کنونی از سال ۱۳۳۸ شمسی پس از يک قيام نافرجام عليه نيروهای کمونيست چين در تبعيد زندگی می کند.

XS
SM
MD
LG