لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۱۵

کشورهای اروپائی در اعزام نیرو به منطقه دارفور به کندی عمل کرده اند


رئیس عملیات حفاظت ازصلح سازمان ملل متحد می گوید کشورهای اروپائی درمورد اعزام نیرو جهت پیوستن به نیروهای حافظ صلح مشترک سازمان ملل متحد واتحادیه آفریقا درمنطقه دارفور درسودان به کندی عمل کرده اند.

ژان ماری گوئِه نو درمصاحبه ای با روزنامه فرانسوی لوموند که متن آن روز چهارشنبه منتشر شد، اظهار داشت سازمان ملل متحد دردستیابی به هدف تشکیل یک نیروی پلیس شش هزارنفری با مشکل مواجه شده است.

آقای گوئِه نو افزود کشورهای اسکاندیناوی آماده شرکت درطرح هستند، اما درمورد ارسال واحدهای مهندسی درسطح بالا برای حفرچاه ویا برقراری سیستم های حمل و نقل ، از سایرکشورها هنوز پیشنهادات عملی دریافت نشده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد درماه ژوئیه گذشته استقراریک نیروی حافظ صلح مشترک ۲۶ هزار نفری را درمنطقه دارفورمورد تصویب قرار داد. سودان گفته است این نیرو را می پذیرد وبا عملیات آن همکاری خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG