لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۲۲:۰۴

مراکشی ها درانتخاباتی رای ميدهندکه اسلاميون به کسب کرسی های بيشتردر آن اميدوارند


مراکشی ها در انتخاباتی رای ميدهندکه ممکن است اپوزيسيون اسلاميون را به عنوان بزرگترين حزب سياسی به پارلمان آن کشور پادشاهی بفرستد.

کانديداهای سی و سه حزب، و چند کانديدای منفرد، در رای گيری امروز برای کسب سيصد و بيست و پنج کرسی پارلمان رقابت ميکنند.

حزب ميانه روی اسلامی عدالت و توسعه، که در پارلمان فعلی چهل و دو کرسی دارد، ميگويد اميدوار است بتواند با کسب کرسی هائی بيشتر در انتخابات به بزرگترين حزب در قوه مقننه مبدل شود. اين حزب قول مبارزه با فساد داده است که وعده مورد علاقه طبقات فقير و کم درآمدی است که گروه نخبه حکمران را به آن نسبت ميدهد. اما با توجه به سيستم پيچيده و غامض انتخاباتی مراکش بعيد بنظر ميرسد هيچ حزبی بتواند به تنهائی اکثريت را در پارلمان کسب کند

. سعد الدين عثمانی رهبر حزب عدالت و توسعه ميگويد گروه او با افراط گرائی اسلامی مخالف است و از سلطان محمد، رهبر کشور و فرمانده ارتش ، حمايت ميکند.

اسلاميون همچنين در تلاش ارتقای معنويات در آن کشور سی و چهارميليون نفری شمال آفريقا هستند.

اين کشور اسلامی دارای تفرجگاهها ساحلی و بارهای مورد علاقه توريست هاست، و بسياری از زنان حجاب اسلامی نمی پوشند.

دولت کنونی مراکش روی کارنامه پنجساله خود در جاده سازی، بندر سازی، خانه های دولتی و ارتقای حقوق زن و اصلاحات ديگر برای ماندن در قدرت حساب ميکند.

ناظران ميگويند حتی اگر اسلاميون کرسی های بيشتری کسب کنند بعيد بنظر ميرسد سلطان محمد آقای عثمانی رهبر حزب عدالت و توسعه را به نخست وزيری برگزيند.

XS
SM
MD
LG