لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۵۸

برگزاری روزی ويژه برای چپ دست ها


هرساله در نیمه ماه اوت روزی به چپ دستها اختصاص داده شده واگر در ابتدای طرح موضوع، مسئله ظاهری عادی وبی اهمیت دارد، اما مانند بسیاری ازمسائل یک جامعه که شهروندان حقوق خود را حراست میکنند، خواهیم دید زوایای متفاوت این پدیده یکی دو تا نیست.

وقتی میگوئیم چپ دست بلافاصله ذهن متوجه کسانی میشود که نوشتن را با دست چپ انجام میدهند، اما این فقط یک مرحله است.

اولین باردر سال هزارو نهصدوهفتادوشش یک آمریکائی بنام دین.آر.کامبل پیشنهاد برگزاری چنین روزی را مطرح کرد وکمی بعد در بریتانیاهم انجام چنین مراسمی مورد نظرقرارگرفت، ودرهمان سال چندین بانک، دسته چک هائی مخصوص چپ دست ها ارائه دادند، ودرفرانسه این دومین سالی است که شاهد انجام آن هستیم.

درصحنه سیاست ویا ادبیات اشخاص سرشناسی چپ دست بودند، مثل رونالد ریگان ،جرالد فورد، بیل کلینتون ویا رابرت مک نامارا ، نلسون راکفلر، ژاندارک ، الکساندرکبیر، ژول سزار، ناپلئون، فیدل کاستر، دکترآلبرت َشوایتزر، ویا چارلی چاپلین ، تام کروز، رابرت دونیرو، وشاید مشهورترین چپ دست جهان لئونارد داوینچی.

امروز هشدارها خطاب به خانواده هائی است که وقتی برای اولین بارمتوجه میشوند فرزند آنها مایل است مداد یا ابزار نوشتاری را در لای انگشتان دست راست بگیرد، وتوصیه همه پزشگان و آگاهان اینست که نباید مانع اینکار شد.

درکتابخانه های فرانسه کتابی را بنام تاریخ چپ دستی بقلم پیر برتران دیدیم که مینویسد برخی انسان های چپ دست را انسانهائی وارونه و یا معکوس می بینند ،در حالیکه اگر آنها برای بستن دگمه پیراهن و یا آویزان کردن از دست راست استفاده میکنند،انتخابشان نیست بلکه طبیعتشان اینگونه میخواهد.

در سال هزاروهشتصدونودوشش انتشارات معتبرلافون یکی ازبهترین کتاب ها رادراین زمینه منتشر کرد. در کتاب میخوانیم، کودک چپ دست توسط همسالانش متوجه میشود شبیه آنها نیست و میپرسد آیا چپ دست ها رمز ورازی را پنهان میکنند؟ آیا باید درجستجوی ریشه های ژنتیک بود؟ جالب است که اغلب نوزادان چپ دست والدینشان چپ دست نیستند.

در طول چندین دهه چپ دست ها گاه مورد اهانت وگاه مورد تمجید قرار گرفته اند. کتاب های مذهبی نیز به دست راست اهمیت بیشتری داده اند، باوری که کسی پایه اش را نمیداند. در رم قدیم وقتی یک ژنرال دست راستش را به نشانه سلام بلند کرد همگان آنرا توهین تلقی کردند ، عده ای میگویند امروز هم در ملاقات های استخدامی چپ دستی، نشان مثبت و یا منفی تلقی میشود. در لغت نامه های قدیمی در برابر کلمه چپ دست به گونه ای توضیح مینوشتند که گوئی فرد چپ دست خطائی انجام داده است . هنوز هم گرفتن کارد وچنگال در دست معیار ادب شناخته میشود، وآمارمیگوید نودونه درصد پدرومادران مایلند فرزندشان چپ دست نباشد، واین در حالیست که لئونارد وداوینچی به چپ دست بودنش میبالید.

امروز پانصد میلیون چپ دست در سراسر جهان وجود دارد و همین چند شب پیش که تعدادی چپ دست از طریق اینترنت همدیگر را یافته بودند در مراسم شام لیوان هایشان را با دست چپ بلند کرده بسلامتی دست راستی ها! نوشیدند

XS
SM
MD
LG