لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۳۹

وزير امور خارجه فرانسه به زودی از کشور روندا ديدار خواهد کرد


يک دادگاه فرانسه دومظنون تحت تعقيب دادگاه جرايم بين المللی مربوط به رواندا را در ارتباط با قتل عام سال ۱۹۹۴ رواندا از زندان آزاد ساخت.

دادگاه پژوهش فرانسه روزچهارشنبه احکام بازداشت ونچسلاس مون یش ياکا، يک کشيش کليسای کاتوليک را که درفرانسه فعاليت دارد و لوران بوسی باروتا يک مقام پيشين منطقه ای در رواندا را باطل کرد. مقامات فرانسه اين دوتن را ماه گذشته بازداشت کرده بودند.

دادگاه جرايم بين المللی مربوط به رواندا مون یش ياکا را به ارتکاب قتل، تجاوزجنسی به توتسی های جوان و تحريک افراط گرايان هوتو به ارتکاب تجاوزات جنسی متهم ساخته است.

بوسی باروتا متهم است که دردوران قتل عام روندا مردم را به ارتکاب نسل کشی هدايت و تحريک می کرده است.

درهمين حال برنارکوشنه وزير امور خارجه فرانسه اعلام کرد در کوششی برای ترميم مناسبات قطع شده ديپلماتيک با روندا به زودی ازاين کشورديدار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG