لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۳:۰۰

سرکوب زنان و جوانان در جمهوری اسلامی تحت نام مبارزه با اراذل و اوباش


با آغاز مردادماه از ديروز، دوشنبه، موج جديدی از مبارزه با لباس زنان و جوانان در جمهوری اسلامی ايران آغاز شد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی ايران، در اين مبارزه که فرهنگی و اخلاقی توصيف شده است زنانی که «مثل مانکن ها لباس می پوشند» و جوانانی که موی سرشان غير اسلامی تشخيص داده می شود مورد تعرض ماموران قرار می گيرند.

بنا به گزارش خبرگزاری ها، پليس تهران برای اجرای اين طرح دهها اتومبيل ويژه و مينی بوس به چهارراه ها و اماکن پر رفت و آمد در مرکز شهر گسيل داشت. پيش بينی می شود طرح جديد افزايش امنيت اجتماعی که فعلا دامنه اش محدود به تهران است به ساير شهرهای کشور نيز گسترش يابد. اجرای اين طرح تاکنون منجر به صدور صدها اخطاريه و هشدار به شهروندان تهرانی شده و به دستگيری و بازداشت دهها تن انجاميده است.

به گزارش خبرگزاری ها رئيس روابط عمومی پليس تهران، مهدی احمدی، گفته است «با استخدام و تعليم لازم مامورين ما قصد داريم همه تلاشمان را در پياده کردن اين طرح بکنيم تا امنيت جامعه افزايش پيدا کند.» وی اضافه کرد که هدف اين طرح زنان بدحجاب يا آنهايی که لباس های تنگ و بدن نما، وشلوارهای پاچه کوتاه می پوشند هستند.

احمدی به خبرنگاران گفت «تا آنجا که به مردان مربوط می شود، ما با آنهايی سرو کار داريم که لباس و موهايشان را به سبک غربی درست می کنند. ما همچنين به سراغ لباسفروشی ها و بوتيک ها خواهيم رفت.» به گفته احمدی، پليس ابتدا به دادن اخطار شفاهی قناعت خواهد کرد، اما در صورت ناديده گرفته شدن، مخاطبين و قانون شکنان دستگير شده و برای «ارشاد» برده می شوند. احمدی در اين باره گفت «معمولا مشکل در همان حد حل می شود، در غير اين صورت برايشان پرونده درست کرده و به قوه قضائيه ارجاع خواهند شد. اين مورد مربوط به کسانی است که معمولا سابقه دارند و بيش از چند بار مورد ارشاد قرار گرفته اند.»

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در ميدان ونک تهران مينی بوس ها در کناری منتظر ايستاده بودند تا ماموران زن خاطيان را جلب کرده و به داخل مينی بوس رهنمود کنند.

بسياری از زنان به محض ديدن اين مامورين روسری هايشان را پايين می کشيدند و موی خود را به سرعت می پوشاندند.

با اينکه حکومت اسلامی ايران به زنان تکليف کرده که همه سطوح بدن و سر خود را بپوشانند، در سالهای اخير برای اعمال اين حکم با مشکل روبرو شده است. زيرا زنان تهرانی با بالا بردن تدريجی روسری ها و پوشيدن لباس های رنگين و راحت تر، بخصوص در فصل گرما، احکام حکومت اسلامی را بطور کامل مراعات نکرده اند.

در بهار امسال رژيم برای نخستين بار با خشونت به اين امر واکنش نشان داد که بازتاب جهانی پيدا کرد. نمونه ويديويی طرز برخورد مامورين رژيم با زنان تهرانی، که با خشونت غافلگير کننده ای توام بود، در پايگاه های اينترنتی پرطرفدار پخش شد و باعث بهت و حيرت جهانيان گرديد. با وجود اينکه ضرب و شتم های بهار امسال در نوع و شدت عمل از سال های اصلاح طلبی به اين طرف ديده نشده بود، ترس از ادامه اين سرکوب ها زنان تهرانی را به عقب نراند. آنها کماکان روسری ها را تا آنجا که می توانستند و در اماکنی که مقدور بود همچنان بالا کشيدند و موهای آرايش کرده خود را در هر فرصتی نشان دادند، و از پو شيدن لباسهای راحت، مد روز، و بعضا بدن نما دست نکشيدند. جوانان نيز تازگی ها به اين موج تمرد پيوسته اند. گويی پافشاری و اصرار زنان در اعمال سليقه در مسايل شخصی و در حيطه هايی که اساسا به حکومت و امور دولتی مربوط نمی شود به مردان جوان نيز اين شهامت را داد تا آنان نيز با عزم به ابراز سليقه در آرايش مو در برخی مناطق همپای زنان وارد گود شدند.

با آغاز سرکوب های جديد اين هفته، به نظر می رسد نيت پليس اين باشد که نشان دهد در اجرای سياست جديد دولت جدی است. بسياری از واپسگرايان (که به غلط به آنها صفت محافظه کار اطلاق می شود، در حاليکه همان لفظ واپسگرا و ارتجاعی که در عهد مشروطيت نثارشان می شد درست تر است) اين موج اخير سرکوب زنان و جوانان را با دستآويزايجاد امنيت اجتماعی مهم تلقی کرده اند.

يکی ديگر از ويژگی های سرکوب زنان در مردادماه ۱۳۸۶ اين است که برخی از روشنفکران حکومتی اين بار بيکار نمانده اند. اين دسته بطور علنی خردمندی دولت را در اين مورد بخصوص بزير سوال برده و می گويند آيا بهتر نبود منابع انسانی و مالی دولت بجای سربسر زنان و جوانان گذاشتن بخاطر اعمال سلايق شخصی صرف پيکار با فقر مزمن و بزهکاری گسترده می شد؟

در پاسخ به اين سوال ديرمطرح شده ولی به هرحال درست و بجا، واپسگرايان و روحانيون به اصطلاح محافظه کار سکوت کرده و مثلا سردار احمد رضا رادان، رئيس پليس تهران بزرگ، را جلو فرستاده اند تا اين نکته را برخ مردم بکشد که هدف از اين طرح صرفا پوشش زنان نيست بلکه مبارزه با کسانی است که «امنيت» را از جامعه سلب می کنند. يک خبرگزاری دولتی از قول ايشان می نويسد که در اين طرح متلک گويان خيابانی، اراذل و اوباش و کسانی که ايمنی مردم در پارکها و اماکن عمومی را به خطر می اندازند است. مسخره بودن اين ادعاها از اينجاست که وی در ادامه می افزايد پليس می خواهد دامنه مبارزه اش را به گروه های منحرف جنسی و فرقه های شيطان پرست نيز گسترش دهد. با قيافه حق بجانب گفته می شود که آخر هر چه باشد برخی از جوانان، آگاهانه يا غير آگاهانه، با تقليد از مد های غربی تبديل به مبلغان فرقه های شيطان پرست و تمايلات انحرافی می شوند.

هدف از اين طرح شناسايی و برخورد با اين قبيل افراد عنوان شده است.

XS
SM
MD
LG