لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۱:۲۴

يک تفنگداردريائی آمريکا درارتباط با قتل يک مرد عراقی محکوم شد


يک دادگاه آمريکا يک تفنگدار دريائی آمريکا را در ربودن وتوطئه درارتباط با قتل يک مرد عراقی درسال گذشته محکوم شناخت.

يک هيات منصفه نظامی درشهر کمپ پندلتون درايالت کاليفرنيا روزچهارشنبه سرجوخه ترنت تامس را درمورد دست داشتن درقتل هاشم ابراهيم عواد، شهروند ۵۲ ساله عراقی در شهر حمدانيه درعراق مجرم شناخت.

با اين حال هيات منصفه سرجوخه تامس را از اتهامات قتل عمد، اظهارات کذب ودستبرد مبرا اعلام کرد.

سرجوخه تامس يکی ازهفت تفنگداردريائی و کارکنان بخش خدمات پزشکی نيروی دريائی آمريکا است که درارتباط با قتل مرد عراقی متهم اعلام شده اند.

اين عده درمحاکمه خود گفته اند فرمانده جوخه به آن ها دستورداده بود يک شورشی معروف درشهر را تعقيب کنند وازپای درآورند. نظاميان آمريکائی هنگامی که موفق نشدند فرد شورشی را درخانه خود پيدا کنند، عواد را که دريک خانه نزديک به سرمی برد، بازداشت کردند و به جای شورشی مورد نظربه قتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG