لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۴۷

تهران ميگويد تحقيقاتی جديد درمورد خانم اسفندياری و آقای تاج بخش شروع شده است


ايران ميگويد مقامات قضائی تحقيقات جديدی را بر پايه شواهدی تازه در باره دو آمريکائی ايرانی تبار توقيف شده و متهم به جاسوسی آغاز کرده اند.

عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه اين نظر را ديروز در تهران در ارتباط با پرونده های هاله اسفندياری و کيان تاج بخش مطرح ساخت.

خانم اسفندياری کارشناس خاورميانه در مرکز بين المللی تحقيقاتی وودرو ويلسون و آقای تاج بخش مشاور امور برنامه ريزی و جامعه شناسی در انستيتوی جامعه باز است . اين دو نهاد که مقرّ آنها در آمريکاست، ادعای ايران را در مورد کشف ادلهّ ای جديد عليه خانم اسفندياری و آقای تاج بخش رد کرده اند.

علی شاکری، آمريکائی ايرانی تبار ديگری است که وی نيز در تهران زندانی است. پرناز عظيما نيز آمريکائی ايرانی تباری است که از خروج وی از ايران جلوگيری شده است. آمريکا ميگويد هيچيک از اين چهار نفر درگير در جاسوسی نبوده اند وخواستار آزادی فوری آنان شده است.

ايران که تابعيت مضاعف را به رسميت نمی شناسد به آمريکا گفته است پرونده های اين چهار نفر ربطی به آمريکا ندارد .

انستيوی جامعه باز توسط بازرگان ميلياردر آمريکائی، جرج ساروز برای ترفيع و ترويج دموکراسی و حقوق بشر ايجاد شده است.

XS
SM
MD
LG