لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۵:۲۳

بلراستعفا داد وملکه اليزابت براون رامامورتشکيل دولت جديد بريتانيا کرد


تونی بلر نخست وزير بريتانيا با تقديم استعفای خود به ملکه اليزابت انتقال قدرتی را انجام داد که پايان بخش ده سال اداره امور کشور توسط او به عنوان نخست وزيری است که بيش از هر نخست وزير ديگری از حزب کارگر اين مقام را در اختيار داشته است.

به فاصله ای کوتاه گوردون براون رهبر جديد حزب کارگر وارد کاخ باکينگهام شد و ملکه از او خواست دولتی جديد تشکيل بدهد.

آقای براون که تا پيش ازتصدی مقام جديد وزيراموردارائی بود، می گويد مردم بريتانيا به وی گفته اند که خواستارايجاد تغييراتی درسيستم بهداشتی کشور، وضعيت مدارس و مسکن هستند به گونه ای که استطاعت خريد خانه را داشته باشند. آقای براون افزود دستيابی به چنين تغييراتی ازطريق " سياست های قديمی" عملی نخواهد بود. آقای براون وعده داد برای تحقق بخشيدن به اين تغييرات فراتر ازمنافع حزب گام بردارد.

انتظارمی رود که ترميم کابينه ، نخستين اقدام آقای براون باشد. گزارش های رسيده ازبريتانيا حکايت ازآن دارد که مارگارت بکت وزير امور خارجه بريتانيا درمقام خود ابقا نخواهد شد و پاتريشيا هيوت وزير بحث برانگيزبهداری نيزتغييرخواهد کرد.

استعفای آقای بلر پس از آن انجام گرفت که وی در مجلس عوام ضمن دادن پاسخ به پرسش های بسيار با تجليل و قدردانی نمايندگان اين مجلس نيز روبرو شد.

آقای بلر به قانونگزاران گفت از اينکه سربازان بريتانيائی در عراق و افغانستان با خطری مهلک روبرو هستند متاسف است. با اينحال وی تاسفی نداشت که از آمريکا در جنگ عليه ترور جانبداری کرده است .

ايان پيسلی روحانی تندرو پروتستان ايرلند شمالی و عضو مجلس عوام از آقای بلر برای نقش وی در استقرار صلح در ايرلند شمالی تقدير کرد. آقای بلر علاوه بر تلاش های صلح در ايرلند شمالی، حامی اقدام نظامی عليه مقامات صرب در کوسوو بود، و اعتبار رونق بخشيدن به اقتصاد بريتانيا بيشتر به وی داده ميشود.

انتظار ميرود آقای بلر به عنوان نماينده ويژه گروه بين المللی ميانجی روند صلح خاورميانه، موسوم به گروه چهارگانه برگزيده شود. مقامات اين گروه ميگويند امروز اعلاميه ای در اين باره منتشر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG