لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۴:۳۴

گسترش کشت خشخاش در ولايت هلمند درجنوب افغانستان


سازمان ملل متحد می گويد ولايت هلمند در افغانستان که به گونه عمده ای تحت کنترل طالبان قراردارد، درآستانه تبديل به بزرگترين تهيه کننده مواد مخدردرجهان قرارگرفته است.

دفترمواد مخدروجرايم سازمان ملل متحد اين نتيجه گيری را درگزارش سالانه خود به عمل آورده است که روزدوشنبه تحت عنوان گزارش جهانی مواد مخدرمنتشرشد.

درگزارش آمده است که کشت خشخاش برای توليد ترياک درولايت هلمند درجنوب افغانستان در سال ۲۰۰۶ به ميزان ۱۶۲ درصد افزايش يافت.

اين گزارش هنگامی منتشرمی شود که يک مقام سازمان ملل متحد می گويد دادوستد مواد مخدر درافغانستان گسترش بيشتری پيدا کرده است وقسمت اعظم محصول خشخاش درداخل افغانستان به هروئين ومورفين تبديل می شود.

کريستانا اوگوز نماينده دفترمواد مخدروجرايم سازمان ملل متحد در افغانستان اظهارداشت آزمايشگاه های مربوطه درافغانستان گسترش يافته است و به معامله کنندگان مواد مخدرامکان می دهد که ۹۰ درصد محصول خشخاش را پيش ازقاچاق به خارج ازکشور مورد پردازش قراردهند.

XS
SM
MD
LG