لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۰:۵۸

بان کی مون توافق سودان با استقرار نيروهای حافظ صلح مشترک در دارفور را ستود


بان کی- مون دبيرکل سازمان ملل متحد توافق با سودان را درمورد استقراريک نيروی حافظ صلح مشترک وابسته به سازمان ملل متحد واتحاديه آفريقا درمنطقه آشوب زده دارفورستود.

آقای بان دستيابی به اين توافق را رويدادی مهم توصيف کرد وگفت سودان اکنون در مسير صحيحی پيش می رود.

مقامات آمريکا نسبت به اين توافق که روزسه شنبه به دست آمد، واکنش احتياط آميزی نشان داده اند ومی گويند روشن نيست آيا سودان نيروهای غيرآفريقائی را نيزخواهد پذيرفت يا نه. به گفته مقامات آمريکا، کشورهای آفريقائی بدون حمايت سايرکشورها احتمالا نخواهند توانست کليه نفرات نيروی ۱۷ تا ۱۹ هزار نفری پيشنهادی را فراهم آورند.

درهمين حال کارشناسان حقوق بشردرسازمان ملل متحد می گويند سودان بايد مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشردردارفورشناخته شود. کارشناسان حقوق بشرازدولت سودان خواسته اند بيش از ۳۰ توصيه مشروح کارشناسان را که به بهبود شرايط منطقه کمک خواهد کرد، به مورد اجرا بگذارد.

XS
SM
MD
LG