لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۴۷

جمهوری اسلامی سفير سوئيس در تهران را احضار کرد


مقامات جمهوری اسلامی ايران، اعتراض به آنچه که شبکه های جاسوسی آمريکا می خوانند، سفير سوئيس در تهران را احضار کرده اند.

به گزارش تلويزيون دولتی ايران، وزارت امور خارجه ايران به فيليپ وِلتی Philippe Welti ، سفير سوئيس در تهران گفته است که ايران اخيراً موفق به کشف شبکه های جاسوسی شده است که سعی دارند با نفوذ در برخی از نقاط ايران دست به عمليات خرابکارانه بزنند.

تلويزيون دولتی ايران می گويد، اين شبکه ها توسط سرويسهای اطلاعاتی آمريکا بوجود آمده اند.

ايران و آمريکا مناسبات ديپلماتيک با يکديگر ندارند، اما گاهی اطلاعات ميان آنها از طريق ميانجيگران کشور سوئيس مبادله می شود.

امروز، دوشنبه مقامات آمريکايی و ايرانی به منظور گفتگو پيرامون اوضاع امنيتی عراق در بغداد با يکديگر ديدار خواهند کرد. هر دو طرف می گويند، مضمون اصلی گفتگوها فقط به مسائل عراق اختصاص خواهد داشت.

دولت ايران هم اکنون هاله اسفندياری، يک دانشور دارای تابعيت دو گانه ايرانی آمريکايی را در بازداشت خود دارد. دولت ايران در اين زمينه می گويد، خانم اسفندياری در جريان بازجوييهای خود اقرار کرده است که با ايجاد يک شبکه غير رسمی قصد سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی را داشته است.

XS
SM
MD
LG