لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ ایران ۲۰:۰۲

آزادی وسائل ارتباط جمعی در ايران و عربستان رو به زوال گذاشته است


يک سازمان مدافع وسائل ارتباط جمعی که مقرّ آن در آمريکاست ميگويد آزادی وسائل ارتباط جمعی در خاورميانه و شمال آفريقا، پس از چند سال پيشرفتی نسبی، راکد شده است.

Freedome House ، موسوم به خانه آزادی، در گزارش سالانه خود ميگويد خاورميانه و شمال آفريقا در سال گذشته صحنه پائين ترين نسبت آزادی وسائل ارتباط جمعی در جهان بود.

گزارش ميگويد جوّ و محيط حاکم بر وسائل ارتباط جمعی در اکثريتی از کشورهای هر دو منطقه توام با محدوديت بوده است. اين گزارش از نگرانی های ديرين در باره ليبی، سوريه، تونس، مناطق فلسطينی، و آزارهای قضائی در ترکيه ياد ميکند و ميگويد قريب سيصد نويسنده در آن کشور برای آنچه که دولت توهين به هويت ملی توصيف ميکند تحت تعقيب قرار گرفتند.

اين گروه مدافع وسائل ارتباط جمعی ميگويد تشديد خشونت در عراق سال گذشته دهها نفر از کارکنان وسائل ارتباط جمعی را در آن کشور به کشتن داد.

Freedome House در گزارش خود همچنين اوضاع در عربستان سعودی و ايران را رو به زوال توصيف کرده است .

گزارش می افزايد مراکش به گونه ای روز افزون روزنامه نگاران را با توسل به ابزارهائی نظير تهديد به جريمه های فلج کننده برای افترا و بدگوئی آزار ميدهد.

XS
SM
MD
LG