لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۱۸

دولت زيمبابوه رسانه های غرب را متهم به انتشار داستانهائی مجعول و ساختگی کرد


دولت زيمبابوه رسانه های غرب را متهم ساخته است که برای ايجاد فضائی ازاضطراب و زنگ خطر در زيمبابوه، داستان هائی مجعول وساختگی منتشر کرده اند.

وزارت اطلاعات زيمبابوه به عنوان نمونه به شبکه خبری کيبل آمريکا اشاره کرد واعلام داشت اين شبکه برای ايجاد فضائی ازيک خصومت بين المللی عليه زيمبابوه ، کوشش می کند انتشارمطالبی نادرست را سازمان دهی کند.

وزارت اطلاعات زيمبابوه روزپنجشنبه با انتشار اعلاميه ای ازچند گزارشگرغربی نيزنام برد.

پتا تورنيکرافت Peta Thornycroft که برای صدای آمريکا گزارش تهيه می کند، ازجمله اين خبرنگاران است.

وزارت اطلاعات زيمبابوه به خبرنگاران خارجی هشدارداده است که ازنيروهای امنيتی فاصله بگيرند وتماس های خود را با يکی ازسياستمداران اپوزيسيون که اورا بدون ذکرنام به دادن اطلاعات به خبرنگاران متهم کرده است، محدود کنند.

آمريکا واتحاديه اروپا سرکوبی اخيراپوزيسيون سياسی را ازسوی دولت زيمبابوه قويا مورد انتقاد قرارداده اند. چند کشورآفريقائی نيز درهمين زمينه ابرازنگرانی کرده اند.

XS
SM
MD
LG