لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۱:۵۸

دومين روز مباحثات درمورد لايحه مخالفت با اعزام نيروهای بيشتر به عراق


اعضای مجلس نمايندگان آمريکا برای تصويب لايحه ای درمخالفت با طرح پرزيدنت بوش درمورد اعزام نيروهای بيشتری به عراق، مباحثات خود را برای دومين روز ادامه دادند.

بيشترجمهوری خواهانی که روزچهارشنبه در مجلس نمايندگان سخنرانی کردند، با تصويب چنين لايحه ای که درهرحال اجرای آن الزامی نيست، قويا به مخالفت برخاستند، اما بيشترقانونگذاران دمکرات ازآن حمايت کردند.

قرار است بحث های مجلس نمايندگان دراين زمينه درتمامی طول هفته جاری ادامه يابد ولايحه، احتمالا روزجمعه به رای گذارده شود. اين لايحه با طرح پرزيدنت بوش درمورد اعزام بيش از ۲۰ هزار سرباز رزمی جديد به عراق مخالفت می کند ودرعين حال حمايت خود را ازنيروهای آمريکا که هم اکنون درعراق استقراردارند، مورد تاکيد قرارمی دهد.

پرزيدنت بوش روزچهارشنبه دريک کنفرانس خبری اظهارداشت کنگره در ابراز نظرخود ازهرگونه حقی برخورداراست، با اين حال نسبت به کوشش های جاری برای تبديل اين لايحه غيرالزامی به يک لايحه الزامی که تامين اعتبارات مالی برای نيروهای اضافی را محدود می کند، هشدار داد.

XS
SM
MD
LG