لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ایران ۱۳:۰۳

رئيس جمهوری گينه نخست وزير جديدی را با نظرعموم منصوب می دارد


مقامات اتحاديه کارگری گينه می گويند لانسانا کونته رئيس جمهوری گينه دريک امتياز عمده به اتحاديه هائی که دست به اعتصاب زده اند، موافقت کرده است که نخست وزيرجديدی را با نظرعموم منصوب دارد.

مقامات مسئول می گويند انتظارمی رود که رئيس جمهوری گينه کميسيونی را تشکيل دهد تا درجلسه امروز خود بهترين کانديدا را بيابد. از زمان برکناری نخست وزيرگينه درماه آوريل گذشته، هنوز نخست وزيرجديدی برای اين کشورتعيين نشده است.

درهمين حال رهبران اتحاديه کارگری گينه پس از چند روزتظاهرات خشونت بارضد دولتی که ده ها کشته برجای گذارد، روزچهارشنبه مذاکرات خود را با مقامات گينه ازسرگرفتند.

دولت گينه هنوزنظری نسبت به ازسرگيری مذاکرات ابرازنداشته است.

اما يک ناظرمنطقه ای حقوق بشراظهارداشت اميدواراست که اين مذاکرات به اصلاح نيروهای امنيتی گينه منجرگردد. وی افزود نيروهای امنيتی گينه بايد ازتمامی آحاد افراد جامعه حفاظت به عمل آورند وبه آن ها خدمت کنند ونه فقط افرادی که متحد رئيس جمهوری هستند.

XS
SM
MD
LG