لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۰۳

کالبد پينوشه دردانشگاه نظامی سانتياکو قرار داده شد


کالبد آگوستو پينوشه رهبرپيشين شيلی برای مقدمات برگزاری يک مراسم ترحيم نظامی در روزسه شنبه، دردانشگاه نظامی سانتياکو قرار داده شده است.

ژنرال پينوشه روزيکشنبه ويک هفته پس ازيک حمله قلبی درسن 91 سالگی درگذشت. دولت شيلی قصد برگزاری يک مراسم رسمی ترحيم ويا اعلام عزاداری عمومی را ندارد. ميشل باشله رئيس جمهوری چپ ميانه شيلی اظهارداشت برگزاری يک مراسم رسمی ترحيم، وجدان اورا آزارخواهد داد. پدرهمسر باشله در دوران زمامداری ژنرال پينوشه به زندان افتاد و در زيرشکنجه جانسپرد.

بسياری ازمخالفان پينوشه مرگ اورا جشن گرفتند وهزاران نفر روزيکشنبه درخيابان ها درسانتياگو دست به راه پيمائی زدند.

دراسپانيا، ايزابل آلنده دختر رئيس جمهوری پيشين شيلی که درجريان کودتای سال ۱۹۷۳پينوشه کشته شد، روز دوشنبه اظهارداشت مرگ پينوشه نبايد درجهت اِعمال عدالت برای قربانيان رژيم وی نقطه پايان بگذارد.

ژنرال پينوشه بدون آن که به علت اتهامات بی شمار ناظر به قتل، ناپديد شدن وشکنجه افراد در دوران زمامداری خود مورد محاکمه قرارگيرد، درگذشت.

XS
SM
MD
LG