لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۵:۵۰

حزب دمکراتيک کنترل کنگره آمريکا را دردست گرفت


حزب دمکراتيک، که حزب اصلی اپوزيسيون بشمار می رفت، با مسجل شدن پيروزی «جيم وِب» کانديدای سنا از ايالت ويرجينيا، کنترل هر دو مجلس قوه مقننه آمريکا را دردست گرفت.

نتايج انتخابات روزسه شنبه کنگره، تا غروب روز چهارشنبه همچنان دردست شمارش وجدول بندی بود، و بالاخره با اعلام پيروزی جيم وب دمکرات ها برای نخستين بار از سال ۱۹۹۴ تاکنون ، در کنگره آمريکا اکثريت يافتند.

درانتخابات روزسه شنبه، برسرتمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمايندگان آمريکا رقابت به عمل آمد. دمکرات ها با کسب حدود ۳۰ کرسی جديد، درمجلس نمايندگان به اکثريت دست يافتند. پيش بينی ها حکايت ازآن دارد که دمکرات ها ۲۲۹ کرسی مجلس نمايندگان وجمهوری خواهان ۱۹۶ کرسی اين مجلس را تصاحب کرده اند.

اما دردست گرفتن کنترل مجلس سنا، بستگی به روشن شدن نتيجه انتخابات ايالت ويرجينيا داشت. در ويرجينيا ، جرج آلن سناتورجمهوری خواه با جيم وب کانديدای حزب دمکراتيک به رقابت برخاسته بود. آقای وب ازميان تقريبا دو ميليون و ۴۰۰ هزار رای داده شده درويرجينيا ، با کسب حدود ۷۰۰۰ رای اضافی، جلوتراز رقيب خود قرار داشت. اما سناتور آلن شکست خود را نپذيرفته بود و تا ساعتی پيش می گفت به انتظارتکميل شمارش آرا ازسوی مقامات محلی است.

پيش بينی ها حاکی است که درايالت مونتانا نيز که رقابت نزديکی جريان يافت، جون تستر کانديدای حزب دمکراتيم دربرابر رقيب جمهوری خواه خود سناتور کنراد برنز برنده شده است، اما سناتور برنز نيز شکست خود را نپذيرفته است.

نظرسنجی ها نشان می دهد که نارضايتی از پرزيدنت بوش ونحوه برخورد وی با جنگ درعراق، بسياری از رای دهندگان را برآن داشت که به نفع دمکرات ها رای بدهند.

پرزيدنت بوش روزچهارشنبه درکاخ سفيد اظهار داشت ازنتايج انتخابات خوشحال نيست، اما ازهر دو حزب سياسی عمده آمريکا خواست درباره مسائلی که برای آمريکائيان اهميت دارد، با يکديگرهمکاری کنند.

خانم نانسی پلوسی عضومجلس نمايندگان آمريکا که قراراست به عنوان رئيس مجلس نمايندگان انتخاب شود، قول داده است که با جمهوری خواهان کنگره همکاری کند. خانم پلوسی نخستين زنی است که به رياست مجلس نمايندگان آمريکا انتخاب می شود.

سناتور هری ريد رهبراقليت از حزب دمکراتيک مجلس سنا اظهارداشت پيام انتخابات روشن است وآن پيام اين است که مردم آمريکا تغيير وتحول را برحفظ وضع موجود ترجيح دادند.

m

XS
SM
MD
LG