لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۴۸

وزير دفاع جديد امريکا معرفی شد


يک روزپس ازشکست بزرگ جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمريکا، پرزيدنت بوش استعفای دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريکا را ازمقام خود اعلام کرد.

پرزيدنت بوش روزچهارشنبه درکاخ سفيد اظهار داشت سلسله گفتگوهای جدی ومهمی را با آقای رامسفلد داشته است وتوافق کرده اند که زمان آن فرا رسيده است که رهبری جديدی در وزارت دفاع آمريکا عهده دارامورگردد. پرزيدنت بوش افزود رابرت گيتس رئيس اسبق سازمان سيا را برای تصدی مقام وزارت دفاع درنظرگرفته است.

پرزيدنت بوش متعاقبا طی سخنان ديگری درکاخ سفيد، رامسفلد و گيتس را ستود و اظهار داشت آقای گيتس درمورد چگونگی دستيابی به هدف های آمريکا درعراق، چشم اندازجديد ونظرات نوينی را مطرح خواهد ساخت.

آقای گيتس درسخنان خود گفت آمريکا با چالش هائی جدی دربرابرصلح وامنيت مواجه است وبه علت وجود چنين مخاطراتی، اميد است بتواند ازعهده وظايف جديد خود برآيد.

آقای رامسفلد اظهارداشت دردوران انتقالی دروزارت دفاع آمريکا، با آقای گيتس همکاری خواهد کرد وافزود خدمت درمقام وزارت دفاع آمريکا، بزرگترين افتخار او در زندگی به شمارمی رود. انتصاب وزيرجديد دفاع آمريکا به اين مقام مانند انتصابات درجه اول ديگر، بايد به تصويب مجلس سنا برسد.

m

XS
SM
MD
LG