لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳ ایران ۲۱:۲۷

مانور پارلمانی هواداران تونی بلر برای عقيم گذاردن لايحه تحقيقات جنگ عراق


هواداران تونی بلرنخست وزير بريتانيا با عقيم گذاشتن يک لايحه پارلمانی که خواستارانجام تحقيقات جديدی نسبت به جنگ درعراق ونقش بريتانيا دراين جنگ بود، آقای بلر را از يک گرفتاری عمده درپارلمان نجات دادند.

به دنبال وخامت اوضاع امنيتی عراق وافزايش خشونت های فرقه ای دراين کشور ، احزاب ناسيوناليست ويلز و اسکاتلند دربريتانيا با ارائه اين لايحه خواستارانجام تحقيقاتی فوری دراين زمينه شدند.

پس ازطرح لايحه درپارلمان ، بحث شديدی پيرامون آن به عمل آمد.

اکثريت پارلمانی نخست وزير بريتانيا درجلسه روزسه شنبه پارلمان کاهش يافت، زيرا برخی ازاعضای حزب کارگرآقای بلر عليه دولت رای دادند.

مارگارت بکت Margaret Beckett وزيرامور خارجه بريتانيا قويا به مخالفت با لايحه برخاست واظهارداشت انجام چنين تحقيقاتی درچنين زمانی ممکن است نيروی هفت هزارنفری بريتانيا را که درحال حاضر درعراق استقراردارد، به خطراندازد.

خانم بکت افزود پس ازبازگشت نيروهای بريتانيا به ميهن ، امکان يک بازبينی کامل دراين زمينه وجود دارد.

XS
SM
MD
LG