لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۲:۲۲

مناظره سيمين بهبهانی و ابراهيم صهبا


سيمين بهبهاني:

يارب مرا ياري بده ، تا خوب آزارش دهم
هجرش دهم ، زجرش دهم ، خوارش کنم ، زارش کنم
از بوسه هاي آتشين ، وز خنده هاي دلنشين
صد شعله در جانش زنم ، صد فتنه در کارش کنم
در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري
از رشک آزارش دهم ، ازغصه بيمارش کنم
بندي به پايش افکنم ، گويم خداوندش منم
چون بنده در سوداي زر ، کالاي بازارش کنم
گويد ميفزا قهر خود ، گويم بکاهم مهر خود
گويد که کمتر کن جفا ، گويم که بسيارش کنم
هر شامگه در خانه اي ، چابکتر از پروانه اي
رقصم بر بيگانه اي ، وز خويش بيزارش کنم
چون بينم آن شيداي من ، فارغ شد از سوداي من
منزل کنم در کوي او ، باشد که ديدارش کنم
گيسوي خود افشان کنم ، جادوي خود گريان کنم
با گونه گون سوگندها ، بار دگر يارش کنم
چون يار شد بار دگر ، کوشم به آزار دگر
تا اين دل ديوانه را راضي ز آزارش کنم...

جواب ابراهيم صهبا به سيمين بهبهاني:

يارت شوم ، يارت شوم ، هر چند آزارم کني
نازت کشم نازت کشم ، گر در جهان خوارم کني
بر من پسندي گر منم ، دل را نسازم غرق غم
باشد شفا بخش دلم ، کز عشق بيمارم کني
گر رانيم از کوي خود ، ور باز خواني سوي خود
با قهر و مهرت خوشدلم ، کز عشق بيمارم کني
گر رانيم از کوي خود ، ور بازخواني سوي خود
با قهر و مهرت خوشدلم ، هر عشوه در کارم کني
من طاير پربسته ام ، در کنج غم بنشسته ام
من گر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم کني
من عاشق دلداده ام ، بهر بلا آماده ام
يار من دلداده شو ، تا با بلا يارم کني
ما را چو کردي امتحان ، ناچار گردي مهربان
رحم آخر اي آرام جان ، بر اين دل زارم کني
گر حال دشنامم دهي ، روز دگر جانم دهي
کامم دهي کامم دهي ، الطاف بسيارم کني

جواب سيمين بهبهاني به ابراهيم صهبا:

گفتي شفا بخشم ترا ، وز عشق بيمارت کنم
يعني به خود دشمن شوم ، با خويشتن يارت کنم ؟
گفتي که دلدارت شوم ، شمع شب تارت شوم
خوابي مبارک ديده اي ، ترسم که بيدارت کنم

جواب ابراهيم صهبا به سيمين بهبهاني:

ديگر اگر عريان شوي ، چون شاخه اي لرزان شوي
در اشکها غلطان شوي ، ديگر نمي خواهم ترا
گر باز هم يارم شوي ، شمع شب تارم شوي
شادان ز ديدارم شوي ، ديگر نمي خواهم ترا
گر محرم رازم شوي ، بشکسته چون سازم شوي
تنها گل نازم شوي ، ديگر نمي خواهم ترا
گر بازگردي از خطا ، دنبالم آيي هر کجا
اي سنگدل ، اي بيوفا ، ديگر نمي خواهم ترا .

XS
SM
MD
LG