لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ایران ۰۸:۲۱

جمعيت آمريکا از مرز ۳۰۰ ميليون گذشت


آمريکا نيز به هند و چين به عنوان کشورهائی که بيش از ۳۰۰ ميليون نفرجمعيت دارند، پيوست. کارشناسان اداره آمار وسرشماری آمريکا می گويند نمودارجمعيت آمريکا دراين اداره بامداد روز سه شنبه جمعيت آمريکا را ۳۰۰ ميليون نفراعلام کرد.

بنا بر برآوردهای اداره آماروسرشماری، آمريکا هر ۱۱ ثانيه دارای يک شهروند جديد می شود. اين محاسبه ازاين تخمين ها ناشی می شود که هرهفت ثانيه يک فرزند آمريکائی متولد می شود وهر ۱۳ ثانيه يک شهروند آمريکائی درمی گذرد و هر۳۱ ثانيه يک مهاجرجديد وارد آمريکا می شود.

برعکس تقريبا ۴۰ سال پيش که جمعيت آمريکا به ۲۰۰ ميليون نفر رسيد وبه اين مناسبت مراسم پرهياهوئی درسراسرآمريکا برگزارگرديد، به مناسبت رسيدن جمعيت آمريکا به مرز ۳۰۰ ميليون نفر، هيچ گونه مراسمی برگزارنشد.

درحال حاضر بحث های شديدی درآمريکا پيرامون مهاجرت غيرمجاز جريان دارد وهواداران محيط زيست نيز نسبت به افزايش نامطلوب جمعيت هشدارمی دهند.

با اين حال کارشناسان مهاجرت به صدای آمريکا اظهارداشتند ازآن جا که برتعداد طالبان کالا وخدمات مرتبا افزوده می شود، بنابراين افزايش جمعيت نيز می تواند به افزايش فرصت های شغلی منجر شود.

XS
SM
MD
LG