لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۱۱:۳۹

پيشنهادی برای وادار ساختن سودان به اجازه استقرار نيروی صلحبان در دارفور


يک گروه پژوهشی متنفذ می گويد تنها از طريق اِعمال تحريم های شديد می توان سودان را وادار ساخت که اجازه دهد تا نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد وارد منطقه جنگ زده دارفورشوند.

گروه بحران های بين المللی می گويد قدرت های جهان بايد عليه دولت سودان به اقدامات اقتصادی وحقوقی واقدامات محدود نظامی دست بزنند تا در مخالفت خود با استقرار يک نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفورتجديد نظرکند.

اين گروه پژوهشی که مقرآن دربروکسل قراردارد، درگزارشی که روزپنجشنبه منتشرساخت اعلام داشت که اِعمال ديپلماسی درمورد سودان با شکست مواجه شده است.

شورای امنيت سازمان ملل متحد مدت ها است که استقراريک نيروی ۲۰ هزارنفری حافظ صلح را دردارفور تجويزکرده است.

درحال حاضر يک نيروی کوچکتر وابسته به اتحاديه آفريقا در دارفور استقرارداد که تاکنون موفق به مهارخشونت های فزاينده اين منطقه نشده است.

سودان پيشنهاد استقرار يک نيروی صلحبان وابسته به سازمان ملل متحد را در دارفور رد کرده است وعمرالبشير رئيس جمهوری سودان چنين اقدامی را استعمارگرانه دانسته است.

XS
SM
MD
LG