لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۳:۱۷

ايجاد کار در فيليپين برای انجام خدمات کامپيوتر


هنگاميکه مردم با کامپيوترهای خود به مشکلی برخورد ميکنند اغلب تلفن را بر ميدارند و به مرکز خدمات تلفنی شرکت سازنده کامپيوتر زنگ ميزنند.

مراکز خدمات تلفنی اين شرکتها ممکن است به احتمال زياد در فيليپين باشند. فيليپين نقش عمده ای در بازار انتقال مشاغل بازی ميکند.

شرکت های بسياری از کشورهائی که در آن هزينه کارگر بالاست مرکز تلفن خدماتی خود را به فيليپين منتقل کرده اند.

انتقال مشاغل در بخش مراکز خدماتی شرکتها به فيليپين اگر چه در پنج سال گذشته بطور فزاينده ای توسعه يافته است، ولی تنها چند هزار نفر را بکار مشغول کرده است.

امّا، انتظار ميرود تا آخر سال جاری در اين تعداد به حدود دويست و شصت و شش هزار نفر برسد. و امّا، اين تازه اول کار است.

بر اساس پيش بينی «انجمن خدمات شغلی» در فليپين، انتظار ميرود بخش خدمات تلفنی شرکت های خارجی ظرف چهار سال آينده تا حدود يک ميليون و صد هزار شغل ايجاد کند. زبان انگليسی نقش عمده ای در انتقال مشاغل به فيليپين بازی ميکند. فيليپين که قبلاً مستعمره آمريکا بوده است، عمدتاً يک کشور انگليسی زبان است، و طبيعتاً برای کمک به بازار آمريکا ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

«ميچ لاکسين»، مدير اجرائی انجمن ميگويد نود در صد کارهای خدمات تلفنی شرکت های خارجی که در فيليپين انجام ميشوند از کشور آمريکا است.

«لاکسين » ميگويد: ما بيشتر کارهايمان بر اساس سيستم آمريکاست؛ سيستم قضائی و اصول حسابداری ما مشابه آمريکا است. يکی از شرکتهائی که بعنوان نمونه برای خدمات تلفنی خود از فليپين استفاده ميکند شرکت کامپيوتری «دل» است.

شرکت دل در اواسط سال جاری برای خدمات تلفنی خود به مشتريان خود بيش از هفت صد نفر را در فيليپين استخدام کرد، و اميدوار است تا ماه فوريه سال آينده اين تعداد را دو برابر کند.

برخلاف بسياری ديگر از کشورهای آسيائی، در صد بيکاری و زاد و ولد در فيليپين بسيار بالاست.

هشتاد در صد جمعيت هشتاد ميليون نفری فيليپين را جوانان زير بيست و يک سال تشکيل ميدهند. بنابراين، برای دولت فيليپين بخش خدمات تلفنی شرکتهای خارجی نقش کليدی در کاهش بيکاری در اين کشور بازی ميکند.

XS
SM
MD
LG