لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۶:۵۲

سودان به سازمان ملل اجازه داد تدارکات نيروی صلحبان اتحاديه آفريقا را فراهم کند


رئيس جمهوری سودان به دنبال مخالفت با استقرار يک نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد درمنطقه دارفور، موافقت کرد که سازمان ملل برای نيروی کنونی وابسته به اتحاديه آفريقا دردارفور خدمات تدارکاتی فراهم آورد.

عمرالبشير رئيس جمهوری سودان موافقت خود را با اين اقدام، طی نامه هائی به کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد و رئيس کميسيون اتحاديه آفريقا اعلام کرد.

آقای البشيرهمچنين ازاين دونهاد خواست که کوشش های خود را درجهت ترغيب گروه های شورشی به پيوستن به قرارداد صلح دارفورافزايش دهند.

اين قراردادی است که درماه مه گذشته ميان دولت سودان وبزرگترين جناح شورشی دارفور امضا شد.

سودان برای آن که اجازه دهد که نيروهای سازمان ملل متحد جايگزين نيروهای اتحاديه آفريقا در دارفورشوند، تحت فشارهای فزاينده بين المللی قرارگرفته است.

رئيس جمهوری سودان بارها با استقرارنيروهای سازمان ملل متحد دردارفور مخالفت کرده است وچنين اقدامی را استعماری دانسته است.

سازمان ملل متحد ماه گذشته تصويب کرد برای کمک به نيروهای اتحاديه آفريقا ، بيش از ۱۰۰ تن ازمشاوران نظامی خود را به دارفوراعزام دارد و خدمات تدارکاتی وارتباطاتی دراختيارمنطقه قرار دهد.

XS
SM
MD
LG