لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ایران ۱۳:۰۱

ناتو فرماندهی ١٢٠٠٠ سرباز آمريکائی در شرق افغانستان را در دست گرفت


ناتو با بعهده گرفتن فرماندهی ١٢٠٠٠ سرباز آمريکائی در شرق افغانستان کنترل امنيتی کامل افغانستان را در دست گرفت.

ناتو اکنون فرماندهی کل نيروهای بين المللی در افغانستان را در يکی از بزرگترين عمليات نظامی تاريخ خود در دست دارد.

ژنرال جيمز جونز فرمانده ارشد نظامی ناتو گفت افغانستان بايستی نيروی پليس خود را بهبود بخشد و به فساد اداری در ميان مقامات کشور پايان دهد.

از سوی ديگر کميساريای عالی پناهندگان وابسته سازمان ملل متحد می گويد جنگ ميان نيروهای تحت رهبری ناتو وشورشيان مظنون طالبان، ۸۰ تا ۹۰ هزار نفرازمردم جنوب افغانستان را آواره وبی خانمان ساخته است. درواشنگتن، جان نگروپونته رئيس سازمان اطلاعات ملی آمريکا درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهارداشت دولت افغانستان برای متوقف ساختن شورش طالبان، اقتدارخود را بايد درنواحی بيشتری ازکشورگسترش دهد.

آقای نگروپونته افزايش حملات را تا حدودی ناشی ازعمليات تهاجمی تر نيروهای ناتو دانست که کوشش های مربوط به جنگ با شورشيان را درطول مرزهای افغانستان وپاکستان افزايش داده است.

درهمين حال سازمان اطلاعات افغانستان خبرداد که مقامات مسئول ۱۷ نفر را که قصد داشتند با بمب دست به حملات انتحاری بزنند وگفته می شود که درپاکستان آموزش ديده اند، بازداشت کردند.

سخنگوی سازمان اطلاعات افغانستان اظهارداشت نيروهای امنيتی اين عده را پيش ازآن که فرصت يابند به هدف های خود درافغانستان ضربه وارد آورند، بازداشت کردند.

XS
SM
MD
LG