لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۷:۰۲

پرزيدنت بوش تفاوت زيادی ميان رژيم و مردم ايران قائل است


پرزيدنت بوش می خواهد تماس بين مردم آمريکا و ايران افزوده شود، و می گويد : او با اين نظر که مردم از نقاظ گوناگون جهان به آمريکا بيانيد و آنرا آنگونه که هست ببينند، موافق است.

آمريکا و ايران از سال ۱۹۸۰ مناسبات ديپلماتيک نداشته اند.

پس از آن که دانشجويان ايراني، با پشتيبانی آيت اله خميني، به سفارت آمريکا هجوم بردند و ۵۲ آمريکائی را برای بيش از يک سال به گروگان گرفتند، روابط با رژيم آخوندی ايران را قطع کرد.

امروز، کوشش دولت ايران برای دست يابی به جنگ افزار اتمي، حمايت از تروريسم، و نقض فاحش حقوق بشر، همچنان برای آمريکا و بسياری از کشورهای ديگر نگران کننده است.

اما پرزيدنت بوش و کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا تفاوت زيادی بين رژيم و مردم ايران قائل هستند.

پرزيدنت بوش می خواهد تماس بين مردم آمريکا و ايران افزوده شود، و می گويد : او با اين نظر که مردم از نقاظ گوناگون جهان به آمريکا بيانيد و آنرا آنگونه که هست ببينند، موافق است.

آمريکا و ايران از سال ۱۹۸۰ مناسبات ديپلماتيک نداشته اند. پس از آن که دانشجويان ايراني، با پشتيبانی آيت اله خميني، به سفارت آمريکا هجوم بردند و ۵۲ آمريکائی را برای بيش از يک سال به گروگان گرفتند، روابط با رژيم آخوندی ايران را قطع کرد.

امروز، کوشش دولت ايران برای دست يابی به جنگ افزار اتمي، حمايت از تروريسم، و نقض فاحش حقوق بشر، همچنان برای آمريکا و بسياری از کشورهای ديگر نگران کننده است.

اما پرزيدنت بوش و کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا تفاوت زيادی بين رژيم و مردم ايران قائل هستند.

آنها از نزديک شدن به ايرانيان از راه های گوناگون پشتيبانی می کنند.

يکی افزايش تماس های فرهنگی است.

نيکولاس برنز، معاون امور سياسی وزارت خارجه می گويد: ما سرگرم تهيه برنامه هائی برای مبادلات ورزشي، پزشکي، حرفه ای و مردم از تمام طبقات هستيم ، تا آن که بتوانيم شمار هر چه بيشتری از ايرانيان را به اين کشور بياوريم، با اين اميد که چنين مبادلاتی در دراز مدت به ما در آغاز مناسباتی عادی تر کمک کند، گفت و شنودی عادی تر به ويژه با ايرانيان خارج از تشکيلات دولتي.

افزون بر اين، آقای برنز می گويد آمريکا برنامه های راديوئی و تلويزيونی برای ايران را افزايش خواهد داد: زيرا بايد جائی برای برخورد عقايد و رقابت در ايران وجود داشته باشد و بحث های سياسی با بهره گيری از عقايد و اطلاعات آزاد صورت گيرد.

نيکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه می گويد آمريکا همچنين از به وجود آمدن يک پايگاه مردمی برای جامعه غير دولتی در ايران، و کسانی که آرزو دارند دمکراسی را به عنوان آينده ايران ببينند، پشتيبانی می کند.

آقای برنز می گويد : آن گونه که پرزيدنت بوش و کاندوليزا رايس وزير امور خارجه روشن ساخته اند، ما در مبارزه صد ساله مردم ايران برای پيشبرد دمکراسي، آزادی و حقوق اساسی تمام شهر وندان، در کنار آنها ايستاده ايم.

ايرانيان از راه های گوناگون پشتيبانی می کنند. يکی افزايش تماس های فرهنگی است. نيکولاس برنز، معاون امور سياسی وزارت خارجه می گويد: ما سرگرم تهيه برنامه هائی برای مبادلات ورزشي، پزشکي، حرفه ای و مردم از تمام طبقات هستيم ، تا آن که بتوانيم شمار هر چه بيشتری از ايرانيان را به اين کشور بياوريم، با اين اميد که چنين مبادلاتی در دراز مدت به ما در آغاز مناسباتی عادی تر کمک کند، گفت و شنودی عادی تر به ويژه با ايرانيان خارج از تشکيلات دولتي.

افزون بر اين، آقای برنز می گويد آمريکا برنامه های راديوئی و تلويزيونی برای ايران را افزايش خواهد داد زيرا بايد جائی برای برخورد عقايد و رقابت در ايران وجود داشته باشد و بحث های سياسی با بهره گيری از عقايد و اطلاعات آزاد صورت گيرد.

نيکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه می گويد آمريکا همچنين از به وجود آمدن يک پايگاه مردمی برای جامعه غير دولتی در ايران، و کسانی که آرزو دارند دمکراسی را به عنوان آينده ايران ببينند، پشتيبانی می کند.

آقای برنز می گويد : آن گونه که پرزيدنت بوش و کاندوليزا رايس وزير امور خارجه روشن ساخته اند، ما در مبارزه صد ساله مردم ايران برای پيشبرد دمکراسي، آزادی و حقوق اساسی تمام شهر وندان، در کنار آنها ايستاده ايم.

XS
SM
MD
LG