لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۹:۱۰

هشدار کاندوليزا رايس به دولت سودان


کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا می گويد اگردولت سودان موانعی در راه کوشش های مربوط به برقراری صلح درمنطقه جنگ زده دارفور به وجود آورد، مسئول پيامدهای اقدام خود خواهد بود.

خانم رايس روزچهارشنبه طی سخنانی درواشنگتن اظهارداشت سودان دو راه درپيش دارد ، يا بايد با جامعه بين المللی همکاری کند ويا به روياروئی با اين جامعه برخيزد. خانم رايس افزود اگرمقامات خرطوم روياروئی با جامعه بين المللی را انتخاب کنند، متحمل پيامدهای آن خواهند بود.

وزير امور خارجه آمريکا خواستار برقراری يک آتش بس فوری در دارفورشد و گفت دولت سودان بايد تهاجم نظامی کنونی خود را متوقف سازد وشورشيان مخالف قرارداد صلح نيزبايد دست از جنگ بردارند وقرارداد را امضا کنند.

وزيرامورخارجه آمريکا بارديگرخواستارآن شد که دولت سودان با استقرارنيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفورموافقت کند. سودان مخالفت استقرارنيروهای حافظ صلح درمنطقه دارفوراست واين اقدام را استعمارمجدد سودان می داند.

XS
SM
MD
LG