لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۶:۴۱

رهبری کودتای تايلند


عقيده براين است که ژنرال سوندی بونياراتگلين رهبرکودتای تايلند روابط نزديکی با بوميپول ادوليادج پادشاه تايلند دارد.

شايان ذکر است که اين ژنرال ۵۹ ساله ارتش سال گذشته از سوی تاکسين شيناواترا نخست وزير تايلند که چند روز پيش او را سرنگون کرد، به مقام خود منصوب شده بود.

انتصاب ژنرال سوندی که فردی مسلمان است، به عنوان کوششی برای کاهش تنش های جاری دراستان های جنوب تايلند تلقی گرديد که دولت درحال نبرد با شورشيان مسلمان است. ژنرال سوندی دارای پيشينه نظامی برجسته ای است. وی که فارغ التحصيل دانشگاه نظامی سلطنتی تايلند است، به خاطرخدمت درجنگ ويتنام نيزنشان گرفته است.

وی هنگام انتصاب، اين موضوع را که ارتش مقاصد سياسی را درسرمی پروراند، مورد تکذيب قرارداد.

با اين حال ژنرال سوندی درمورد چگونگی برخورد با اوضاع درجنوب تايلند، با نخست وزيراختلاف نظر پيدا کرده بود. وهنگامی که ادعاهای مربوط به اِعمال فساد و سوء استفاده ازقدرت ازسوی آقای تاکسين باعث ايجاد يک بن بست سياسی شد، ژنرال سوندی درمصاحبه ای با يک روزنامه چاپ تايلند اظهارداشت آرزو می کرد که می توانست نگرانی پادشاه تايلند را برطرف می ساخت.

اندکی پس ازکودتا، پادشاه تايلند طی سخنانی در تلويزيون ، ازشهروندان کشورخود خواست که آرامش را رعايت کنند وبه رهنمودهای ژنرال سوندی گوش فرا دهند.

ژنرال سوندی گفته است که قصد زمامداری را درتايلند ندارد وفقط به مدت دوهفته رياست دولت را برعهده خواهد داشت.

در همين حال کريستوفرهيل مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا درامورآسيای خاوری می گويد واشنگتن، اين کودتا را " گامی به قهقرا ازلحاظ دمکراسی درتايلند" تلقی می کند.

آقای هيل افزود مقامات آمريکا اوضاع بانکوک را ازنزديک زيرنظردارند.

تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد روزپنجشنبه به خبرنگاران اظهارداشت آمريکا اميدواراست که رهبران کودتا به وعده خود دربرقراری يک حکومت غيرنظامی درتايلند سريعا عمل کنند. رهبران کودتای تايلند هرگونه اجتماعات پنج نفر و يا بيشتر را ممنوع اعلام داشته اند و دست کم چهارتن ازدستياران بلند پايه آقای تاکسين را بازداشت کرده اند.

مقامات نظامی تايلند طی سخنانی که درنخستين ساعت های بامداد روزپنجشنبه ازتلويزيون پخش شد، اظهار داشتند همه گونه اجتماعات سياسی را ممنوع اعلام کرده اند و به احزاب سياسی دستور داده اند که فعاليت های خود را متوقف سازند.

XS
SM
MD
LG