لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۰۵:۱۴

سخنان شگفت آور رئيس دادگاه صدام حسين در مبرا دانستن وی از ديکتاتوری


قاضی دادگاهی که صدام حسين رهبرپيشين عراق را به اتهام نسل کشی محاکمه می کند، درجلسه روز پنجشنبه دادگاه ويک روزپس ازآن که دادستانان خواستاراستعفای وی شدند، خطاب به صدام گفت: " شما يک ديکتاتورنيستيد."

دادستانان روزچهارشنبه خواستاربرکناری قاضی عبدالله الميری ازمحاکمه شدند وخاطرنشان ساختند که وی ازصدام حسين وشش تن ازفرماندهان رژيم وی که تحت محاکمه قراردارند، جانبداری می کند.

قاضی می گويد کوشش می کند که رويه ای منصفانه نسبت به هردوطرف داشته باشد. درجلسه روزپنجشنبه دادگاه، صدام به کشاورزی که شهادت می داد ومی گفت که چگونه درسال ۱۹۸۸ نزد صدام رفت تا درخواست کند که بستگان زندانی وی اعدام نشوند، گفت: " اگرمن يک ديکتاتور هستم، چرا شما به ديدارمن آمديد؟ "

قاضی اميری درپاسخ خطاب به صدام گفت: " شما يک ديکتاتورنيستيد. اين اطرافيان هستند که ازيک فرد يک ديکتاتور می سازند."

XS
SM
MD
LG