لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ ایران ۰۲:۰۹

نوار ويديوئی تمرين افراد القاعده برای انجام جنايت يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱


شبکه تلويزيونی عرب زبان الجزيره روزپنجشنبه نواری ويديوئی را ازجنگجويان القاعده پخش کرد که درحال آموزش وتمرين برای حملات تروريستی ۱۱ سپتامبرسال ۲۰۰۱ به آمريکا بودند.

پخش اين نوارتنها چند روزپيش ازپنجمين سالگرد اين حملات صورت می گيرد.

نوار ، ستيزه گران القاعده را نشان می دهد که دريک اردوگاه آموزشی درناحيه ای کوهستانی درحال تمرين ورزش های رزمی، شليک مسلسل وبوکس بازی هستند.

اسامه بن لادن رهبرالقاعده درنوارديده می شود، اما صدائی از وی پخش نمی شود. تلويزيون الجزيره که مقرآن درقطرقراردارد، ادعا می کند که اين نوار به نخستين آمادگی های جنگجويان القاعده برای دست زدن به حملات ۱۱ سپتامبر مربوط می شود.

هنگامی که هواپيما ربايان هواپيماهای ربوده شده خود را به آسمانخراش های مرکزبازرگانی جهان درنيويورک، ساختمان وزارت دفاع آمريکا درواشنگتن و مزرعه ای درايالت پنسيلوانيا فروکوبيدند، نزديک به سه هزارنفرجان خود را ازدست دادند.

XS
SM
MD
LG