لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۱۸:۲۱

ادامه رسيدگی به جنايات صدام حسين در دادگاه


درجلسه روزچهارشنبه تازه ترين محاکمه صدام حسين رئيس جمهوری مخلوع عراق، بازماندگان بيشتری ازکردهای عراق که درمعرض حملات نيروهای صدام با گازهای سمی قرارگرفته بودند، شهادت دادند.

صدام حسين وشش تن ازاعضای رژيم پيشين وی هم اکنون به اتهام نسل کشی درعمليات نظامی انفال درسال های۱۹۸۷ و ۱۹۸۸که به گفته دادستانان درجريان آن ۱۸۰ هزارنفرجان خود را ازدست دادند، مورد محاکمه قراردارند.

گواهان دراظهارات خود شهادت دادند که چگونه تمامی اعضای خانواده خود را درحملات با گازهای سمی ازدست دادند.

يک مادرشرح داد که چگونه وی و فرزندان وی براثراصابت گازهای سمی به مدت چندين روز بينائی خود را ازدست دادند وناگزيرازآن شدند برای حفاظت ازخويش به غاری پناه آورند.

اين مادر درادامه شهادت خود گفت هنگامی که بينائی خويش را بازيافت ومشاهده کرد که فرزندان وی براثرسلاح های شيميائی سياه شده اند، به وحشت افتاد. گواه ديگری شهادت داد که اجساد برادر وبرادر زاده خود را درحالی کشف کرد که يکديگر را درآغوش گرفته بودند. ادامه محاکمه صدام حسين به يازدهم سپتامبر موکول گرديد.

تيم وکلای مدافع صدام حسين می گويند هدف از عمليات انفال، پاکسازی چريک های جدائی خواه کرد بود که در جنگ ايران با عراق از ايران حمايت می کردند.

XS
SM
MD
LG