لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۴۴

انتظار آمريکا ازدولت سودان برای موافقت به استقرار نيروی صلحبان بين المللی در دارفور


آمريکا می گويد براين باوراست که دولت سودان با همه مخالفت های خود با پيشنهاد استقرار نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد درمنطقه دارفور، سرانجام اين پيشنهاد را خواهد پذيرفت.

مقامات وزارت امورخارجه آمريکا می گويند آمريکا وبريتانيا روزپنجشنبه بانی طرح قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل متحد شدند که برای کمک به فشاربين المللی به سودان جهت تجديد نظر درموضع خود، استقراريک نيروی وابسته به سازمان ملل متحد را دردارفور تجويز می کند.

طرح قطعنامه ازسازمان ملل متحد می خواهد که با اعزام نيروئی با نفرات به مراتب بيشتربه منطقه دارفور، وظايف نيروی وابسته به اتحاديه آفريقا را دردارفور که با مشکل تامين اعتبارات مالی مواجه است، تحويل بگيرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت مقامات سودان ابتدا گفته بودند به دنبال امضای قرارداد صلح مربوط به دارفوردرماه مه گذشته، با استقرارنيروی سازمان ملل درمنطقه موافقت خواهند کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود هنگامی که جامعه جهانی قاطعانه ابرازنظرکند، دولت سودان درموضع خود تجديد نظرخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG