لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ایران ۰۸:۴۰

گفتار روز: اشتياق جهانی  به آزاد زيستن


مردم سراسر خاورميانه بدون واهمه از بمب گزاران و آدم کشان بدنيا نشان داده اند که آنچه را که در طلب آن هستند آزادی است.

پرزيدنت بوش رييس جمهوری آمريکا می گويد منطقه خاورميانه اکنون در مقطع سرنوشت سازی در تاريخ قرار گرفته است.

رييس جمهوری آمريکا می گويد:« ما بچشم خود آن عشق به آزادی را که در نهاد بشر نهفته است در مردم عراق نيز به عيان می بينيم، 12 ميليون نفر از مردم عراق به تروريستها پشت کردند... آراء خود را به صندوقها ريختند و در سايه قانون اساسی دموکراتيک خود يک دولت آزاد انتخاب کردند.

اندکی دورتر۸ ميليون افغانی نيز که در صفهای طولانی به انتظار ايستاده بودند تا نخستين رييس جمهوری کشور خود را در طول تاريخ آزادانه انتخاب کنند نيز نمايانگر همين گرايش باطنی انسانها بسوی آزادی بودند.

در مورد مردم لبنان نيز همين قضيه صدق می کند: چه همين مردم به خيابانها ريختند... آزادی خود را موکداً مطالبه کردند و نيروهای سوری را از کشور خود بيرون راندند.»

پرزيدنت بوش می گويد مساله ای که امروز در خاورميانه مطرح است فقدان ميل باطنی مردم برای دستيابی به آزادی نيست بلکه آنچه که بواقع مطرح است اينست که دموکراسيهای نوظهوری که مردم بنا کرده اند هنوز هم در برابر تروريستها و حاميان انها آسيب پذيرند. پرزيدنت بوش می گويد:« يکی از نقاط ضعف دموکراسيهای نوپا در منطقه خاورميانه اينست که هنوز نتوانسته اند بنحو موثری استيلای خود را بر تمام خاک خود مسجل سازند. دولت های منتخب در عراق و لبنان با گروههای خود سر مسلح روبرو هستند که در صدد سست کردن پايه های حکومتهای دموکراتيک و ايجاد بی ثباتی هستند.

پرزيدنت بوش می گويد:« مثلا در لبنان حزب اله به اسراييل همسايه لبنان بدون اطلاع دولت منتخب کشور اعلان جنگ داد... در عراق... القاعده و جوخه های مرگ... با دست زدن به خشونتهای غير انسانی و بی سابقه ای در صددند در دولت وحدت ملی شکاف ايجاد کنند ايران نيز در هر دو کشور با حمايت از گروههای مسلح اميدوار است از ريشه گرفتن دموکراسی ممانعت بعمل آورد.»

رييس جمهوری آمريکا می گويد پيامی که بايد به گوش همگان برسد اينست: ايالات متحده آمريکا در موضع تهاجمی خود عليه القاعده باقی خواهد ماند.

رييس جمهور امريکا می افزايد: ايران بايد حمايت خود را از ترور متوقف سازد و رهبران گروههای مسلح نيز بايد تکليف خود را روشن کنند. پرزيدنت بوش می گويد، در صورتيکه رهبران گروههای مسلح مايلند در حيات سياسی کشور خود مشارکت جويند در اينصورت بايد اسلحه را بکنار بگذارند چون به گفته رييس جمهوری امريکا رهبران منتخب نمی توانند يک پای خود را در ميدان دموکراسی و پای ديگر خود را در ميدان ترور بگذارند.

XS
SM
MD
LG