لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ایران ۰۰:۱۲

اميد سازمان ملل به اعزام نيروی صلحبان۳۵۰۰ نفری به لبنان در دو هفته آينده


يک مقام بلندپايه سازمان ملل متحد می گويد سازمان ملل اميدواراست که ظرف دوهفته آينده يک نيروی ۳۵۰۰ نفری حافظ صلح را به لبنان اعزام دارد.

هدی انابی Hedi Annabi معاون دبيرکل سازمان ملل متحد درامور حفاظت ازصلح روزسه شنبه به خبرنگاران اظهارداشت استقراراين نيرو، به تقويت آتش بس جاری ميان اسرائيل وحزب الله کمک خواهد کرد.

شورای امنيت سازمان ملل متحد استقراريک نيروی حافظ صلح حدود پانزده هزارنفری را درجنوب لبنان تجويزکرده است. درهمين حال يک مقام اسرائيلی اظهارداشت قراراست تزيپی ليونی Tzipi Livni وزيرامورخارجه اسرائيل امروز، چهارشنبه، درنيويورک با کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد ديدارکند واجرای طرح صلح سازمان ملل متحد را درلبنان مورد بحث قراردهد.

کوفی عنان: استقرار نيروی صلحبان بين المللی در لبنان ماهها طول خواهد کشيد

کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد می گويد استقرار يک نيروی کامل حافظ صلح وابسته به سازمان ملل متحد درجنوب لبنان، ممکن است هفته ها و يا ماه ها به طول انجامد.

آقای عنان روزسه شنبه درمصاحبه ای با تلويزيون اسرائيل اظهارداشت جامعه بين المللی کوشش می کند تا آن جا که ميسروعملی است، نيروی حافظ صلح را هرچه زودترسازمان بخشد.

در واشنگتن، سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا اظهارداشت استقرار اين نيرو ظرف چند ماه، قابل قبول نيست واين کاربايد با سرعت وشتاب بيشتری صورت پذيرد.

مقامات لبنان می گويند سربازان لبنانی وصلحبانان بين المللی استقراردربخش جنوبی کشور را تا چند روز ديگرآغازخواهند کرد.

با توجه به آن که آتش بس ميان اسرائيل و چريک های حزب الله به طورکلی رعايت می شود، ارتش اسرائيل درحال خروج ازلبنان است.

درهمين حال ارتش اسرائيل اعلام داشت اندکی پيش از آغازآتش بس دربامداد روزدوشنبه، نيروهای اسرائيل يک فرمانده ارشد حزب الله را ازپای درآوردند.

XS
SM
MD
LG