لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۲۴

استمداد اتيوپی از جوامع بين المللی برای مقابله با خرابی های ناشی از سيل


اتيوپی به دنبال سيلاب سراسری اخيراين کشورکه بيش از ۶۰۰ نفر را به هلاکت رساند، درخواست کمک های بين المللی را کرده است.

مسئول منطقه ای اداره امورجنوب اتيوپی اظهار داشت ابعاد فاجعه آن قدرگسترده است که اتيوپی نخواهد توانست به تنهائی ازعهده مقابله جوئی با آن برآيد.

پليس می گويد تعداد تلفات جنوب اتيوپی اکنون به ۳۶۴ نفربالغ می شود ودست کم ۲۵۴ نفرنيز جان خود را براثرسيل درشرق اتيوپی ازدست داده اند.

سه روزپس ازطغيان رودخانه اومو ، شرايط نامساعد جوی درجنوب اتيوپی همچنان موانعی درکوشش های ماموران نجات به وجود می آورد. بيشتر راه ها غيرقابل عبوراست وهليکوپترها به دشواری می توانند فرود آيند. عقيده براين است که همچنان ۱۰ هزارنفرآواره وسرگردان هستند. مقامات اتيوپی نسبت به احتمال جريان يافتن سيلاب های بيشتری درسراسرکشورهشدارداده اند.

اين مقامات ازآن بيم دارند که رودخانه آواش که بزرگترين رودخانه اتيوپی است، نيز سربه طغيان بردارد.

XS
SM
MD
LG