لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۲۲:۴۲

گفتار روز: بحران لبنان و ابزارهای راه حل آن از ديد گاه پرزيدنت بوش


پرزيدنت بوش می گويد دولت آمريکا خود را نسبت به يافتن يک راه حل جامع برای پايان بخشيدن به منازعات اسراييل و حزب اله متعهد می داند.

منازعات زمانی آغاز شد که در ماه ژوييه گذشته تروريستهای حزب اله مقيم جنوب لبنان با عبور از مرز چند سرباز اسراييلی را کشتند و ۲ سرباز ديگر را ربودند.

پرزيدنت بوش می گويد يک راه حل جامع مستلزم بازگرداندن جنوب لبنان به دولت لبنان و تامين يک صلح با دوام است بنحوی که جان مردم اسراييل و لبنان محفوظ بماند.

پرزينت بوش می گويد:« لازم است شرايطی فراهم آوريم که دولت لبنان با کمک بين المللی بتواند نيروهای خود را وارد جنوب لبنان سازد تا از بروز بحران ديگری توسط حزب اله و حاميان حزب اله ممانعت بعمل آيد.»

پرزيدنت بوش می گويد لازم است کشورهای ديگر نيز حزب اله و حاميان آنرا تحت فشار قرار دهند تا فعاليت های تروريستی خود را متوقف سازند.

پرزيدنت بوش می گويد:« من از کسانی که ايران و سوريه را در زير ذره بين قرار داده اند و انصافاً حق هم با آنها است که چنين کنند قدر دانی می کنم، چون سوريه و ايران بانی فعاليتهای حزب اله و مروج اين فعاليتها هستند. هدف همه اين تلاشها ايجاد هرج و مرج و ترور است تا به اين وسيله از پيشرفت دموکراسی جلوگيری بعمل آيد.»

پرزيدنت بوش می گويد معضل بزرگ سده بيست و يکم قيام در برابر تروريسم است.

پرزيدنت بوش می گويد:« اين آغاز کشمکشی طولانی عليه يک ايده ئولوژی است که هم موجوديت و هم عمق دارد. اين ايده ئولوژی با شکال گوناگون ظاهر می شود ولی هدف همه آنها يکی است و آنهم جز استفاده از ابزار ترور برای ممانعت از پيشرفت دموکراسی چيزی ديگر نيست.»

پرزيدنت بوش می گويد:« هدف فاشيسم اسلامی نابودی انسانها و نهادها است تا هرج و مرج جايگزين اميد شود و جهانی را که اينان در ذهن خود پرورانده اند در خاور ميانه ريشه گيرد و نضج کند و مکتب بلا منازع منطقه گردد.»

پرزيدنت بوش می گويد منازعه ای که در لبنان جريان دارد نمونه بارزی از طرز تفکر کسانی است که می خواهند سد راه آزادی شوند. دموکراسيهای نوپا را متزلزل سازند اينها برای دستيابی به مقصود خود حاضرند انسانها را بکشند.»

پرزيدنت بوش می گويد ما هم بايد با اين جريان با اقدامات شديد بار برخيزيم و در همان حال با اشاعه آزادی اين مکتب ويرانگر را شکست دهيم.

رييس جمهوری آمريکا می گويد مردم آمريکا بخوبی از عمق اين منازعه اسفبار اگاهند.

رييس جمهوری امريکا می گويد هدر رفتن جان انسانها از هر دو طرف حادثه ای رقت بار و اسف انگيز است. ميليونها نفر از مردم لبنان از بد حادثه در ميان آتشبارهای۲طرف بعلت حمله و ادم ربايی بی دليل حزب اله گرفتار آمده اند.

پرزيدنت بوش می گويد بحران انسانی که در لبنان بوجود آمده است مايه نگرانی و تشويش عميق آمريکاييان است و رفع بحران از اولويتهای درجه اول آمريکا است.

XS
SM
MD
LG