لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۶:۴۳

قرارداد صلح دارفور بدون حمايت بيشتر دولت سودان محکوم به شکست خواهد بود


گزارش جديد سازمان ملل متحد حکايت ازآن دارد که قرارداد صلح دولت سودان با گروه شورشی عمده منطقه دارفور، بدون حمايت بيشتردولت ازاين قرارداد، " محکوم به شکست" خواهد بود.

دراين گزارش که روزچهارشنبه منتشرشد آمده است از زمان امضای قرارداد ازسوی دولت سودان وشورشيان ودرطول سه ماه گذشته، زد وخوردهای ميان طرفين افزايش يافته است وخشونت عليه غيرنظاميان پيوسته روبه گسترش بوده است.

گزارش، جناح های مختلف مسلح را متهم می سازد که غيرنظاميان منطقه را هدف گرفته اند وادامه خشونت، دست کم ۲۵۰ هزارنفر را ازکمک های انسانی محروم کرده است.

گزارش همچنين ازدولت سودان وجامعه بين المللی خواسته است که از نيروهای اتحاديه آفريقا در دارفورحمايت کنند.

آمريکا روزچهارشنبه اعلام داشت همچنان خواستار استقرار يک نيروی حافظ صلح سازمان ملل متحد دردارفور تا اول ماه اکتبراست.

مقامات وزارت امورخارجه آمريکا می گويند معتقدند که پس از موضوع بحران لبنان، استقرارنيروی حافظ صلح دردارفوربايد به عنوان موضوع بعدی دردستورکار شورای امنيت قرارگيرد.

XS
SM
MD
LG