لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ایران ۱۰:۵۸

پايان بدون موفقيت نشست نمايندگان ايران، پاکستان و هند پيرامون خريد گاز طبيعی ايران


ايران، هند وپاکستان تازه ترين دورگفتگوهای خود را درمورد خريد گازطبيعی ايران به پايان بردند، اما برسرقيمت گازبه توافق نرسيدند.

دراين گفتگوها که روزجمعه دردهلی نوبه عمل آمد، سه کشورتوافق کردند يک مشاورمستقل را منصوب دارند تا قيمتی را برای گازپيشنهاد کند.

سه کشور قصد دارند حدود يک ماه ديگر و پس از دريافت گزارش مشاورمستقل، مجددا با يکديگر ديدار کنند.

ايران درنظرداشت گازطبيعی خود را ازطريق خط لوله به هند وپاکستان صادرکند، اما اين دوکشور قيمتی را به مراتب کمترازآنچه که ايران برای گاز درخواست کرده بود، پيشنهاد کردند. هزينه احداث خط لوله گاز۲۷۰۰ کيلومتری ازهفت ميليارد دلار فراتر می رود. اجرای اين طرح به خاطر تنش های ميان هند وپاکستان، حدود يک دهه است که متوقف مانده است. اما مناسبات هند وپاکستان درسال های اخير روبه بهبود گذارده است.

XS
SM
MD
LG