لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۲:۱۶

خشونت و شورش در انتخابات رئيس جمهوری کنگو


وقوع يک آتش سوزی درجمهوری دمکراتيک کنگو، بخشی ازيک اردوگاه شبه نظاميان را متعلق به ژان پی ير بمبا Jean-Pierre Bemba رهبرسابق شورشی که درحال حاضرکانديدای رياست جمهوری شده است، منهدم ساخت.

هنگامی که روزپنجشنبه خبرآتش سوزی به يک اجتماع سياسی آقای بمبا در کينشاسا رسيد، خشونت همه جا را فرا گرفت.

هواداران آقای بمبا يک کليسا ويک باشگاه شبانه محل تردد ژوزف کابيلا رئيس جمهوری کنگو را به آتش کشيدند. پليس برای درهم شکستن آشوب ها ، گازاشک آور شليک کرد.

شاهدان عينی می گويد شاهد کشته شدن دست کم دونفربوده اند. يکی ازاين دونفر سربازی بود که پس ازتيراندازی به سوی جمعيت، مورد حمله قرارگرفت وبه آتش کشيده شد.

بمبا و کابيلا جزو ۳۲ کانديدائی هستند که درنخستين انتخابات رياست جمهوری کنگو که روزيکشنبه پس از متجاوز از ۴۰ سال به گونه ای دمکراتيک برگزارخواهد شد، خود را کانديدا کرده اند.

مبارزات انتخاباتی کنگو تاکنون خشونت باربوده است، اما مقامات انتخاباتی می گويند اجازه نخواهند داد که وقوع آشوب وتهديدهای مربوط به تحريم انتخابات، تاثيری در رای دادن مردم داشته باشد.

XS
SM
MD
LG